Camilla Steinum og Liv Bugge skal lage kunst til Bentsebrua skole

Seks kunstnere ble invitert til konkurranse om oppdrag til to kunstprosjekter i relasjon til den nye skolen på Sagene. 

De respektive kunstnerne var Gardar Eide Einarsson, Camilla Steinum, Ayatgali Tuleubek, Liv Bugge, Ane Mette Hol og Marius Engh. Kunstutvalget har valgt å gå videre med forslagene til verk av Camilla Steinum og Liv Bugge. 

Steinum og Bugges verk vil komplettere hverandre og sammen gi skolen en solid tilstedeværelse av kunst i både form og innhold.

Kategori
Nyhet
Publisert
Kunstverk plassert i skolegården, med skolen og barn i bakgrunnen. Foto

Bentsebrua skole i Treschows gate ved Akerselva blir en ny ungdomsskole beregnet for rundt 540 elever med ferdigstillelse høsten 2024. Skolens navn refererer til tomtens beliggenhet ved Bentsebrua som opprinnelig stod ferdig i 1901, i et område som bærer på en rik industrihistorie.

Ola Roald Arkitekter står bak det nye skolebygget i samarbeid med landskapsarkitektene Gullik Gulliksen. Byggets arkitektur er inspirert av områdets historie og refererer til bygningstypologien man historisk fant langs Akerselva, gjerne fabrikkbygg - store teglbygg med en variert volumoppbygging ut fra programmatisk innhold, økonomi og tilgjengelig tomteareal. I tillegg til vanlig skoledrift vil det nye bygget romme en flerbrukshall med tre saler samt areal som kan disponeres som ungdomsklubb på kveldstid. Det vil også etableres et utenomhustorg samt et parkanlegg som vil være åpent for alle.

Om verkene

Steinums tiltenkte verk Pusterom skal kunne fungere som en fredelig kokong hvor elever kan trekke seg tilbake og få en pause i en hektisk skolehverdag. Rent estetisk og formmessig vil verket også kunne finne en naturlig plass på skolens grøntområde. Forslaget består av en bronseskulptur i en organisk form perforert med hull som slipper gjennom sollyset. Den har en høyde på rundt 1,5 meter og er tenkt å kunne romme en til to elever.

Bugges verk Himmelspeilet består av et støpt betong-område hvor himmelhvelvingen og dens stjerner speiles ved hjelp av rundt 150 skårne og slipte stein plassert innenfor et messinggrid med diameter på syv meter. Verket skal inspirere betrakteren til å løfte blikket mot stjernehimmelen, og reflektere over våre kosmiske omgivelser og historiske forståelse av denne.

Om kunstnerne

Camilla Steinum (f.1986 i Oslo) bor og arbeider i Berlin og Oslo. Steinum er utdannet fra KHiO med MFA ved Kunstakademiet i 2012.

Liv Bugge (f.1974 i Oslo) bor og arbeider i Oslo. Bugge er utdannet fra KHiO ved Kunstakademiet i 2001 og post-graduate fra Hoger Instituut Voor Schone Kunsten i Belgia i 2003.

Kunstutvalg

  • Kunstkonsulenter: Are Blytt og Hans Christian Skovholt
  • Arkitekt: Ola Roald Arkitektur, Espen Schulze
  • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen, Borgersen
  • Prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling: Marianne Hall
  • Brukerrepresentant, Utdanningsetaten: Jan Tore Haugen Brunstad
  • Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF, Pia Sylvie Berg