Disse skal konkurrere om å lage ny løveunge

I april 2023 inviterte Norsk Billedhoggerforening, på vegne av Oslo kommunes kunstsamling, til åpen prekvalifisering om ny løveunge til skulpturen "Løvinne med unger" som befinner seg i parken på St. Hanshaugen i Oslo. 

Nå er kunstnerne Anders Dahl Monsen, Kjersti Wexelsen Goksøyr og Julia Vance invitert videre til å delta i den lukkede konkurransen om å utføre oppdraget.

Kategori
Nyhet
Publisert
Skulptur av en løvinne med en løveunge på hver side. Foto.
Løvinne med unger. Foto: Kristoffer Horne.

Eldre skulptur får nyere tilskudd

– I dette tilfellet får en eldre skulptur et nyere tilskudd. Et klassisk og et nyere kunstuttrykk vil da inngå i et direkte samspill med hverandre, noe som er uvanlig, sier Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kunstfaglig prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

– Den nye løveungen skal stå på en separat sokkel eller base nær løvemoren. Det er ingen føringer på kunstnerisk uttrykk eller form utover at det skal være en fortolkning av den forsvunne løveungen i en størrelse som tilsvarer «originalen», fortsetter Eeg-Tverbakk.

Løveungen har vært bort i mange år

I 2004 ble den ene av de to løveungene rapportert forsvunnet fra skulpturen Løvinne med unger. Den siste dokumentasjonen som foreligger av skulpturen med begge løveungene på plass, er fra 1990-tallet, og løveungen er etterlyst i media uten resultater.

Skulptur av en løvinne med en løveunge på hver side. Foto.
Løvinne med unger. Foto: Erik Bjørn Johannessen.

Nye innfallsvinkler til bevaring av kunst

– For Oslo kommunes kunstsamling er konkurransen om utformingen av ny løveunge til skulpturen Løvinne med unger spennende på mange måter. Den åpner for diskusjon rundt offentlig kunst som kulturarv og nye innfallsvinkler til bevaring av utendørs skulpturer, sier Ingrid Skard Skomedal, konservator monumentalkunst i Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten.

Om konkurransen

Det kom inn 26 søknader til prekvalifiseringen. Deltakerne i den lukkede konkurransen mottar et konkurransehonorar på kr 30.000 for utarbeidelse av en skisse som viser løveungen plassert på en sokkel/base ved siden av/inntil skulpturen Løvinne med unger. Den som blir tildelt oppdraget mottar 600.000 til honorar og produksjon for å produsere kunstverket. Verket skal avdukes i september 2024.