Kunst til Furuset hageby

I forbindelse med oppføringen av demenslandsbyen Furuset hageby i Oslo, har Kulturetaten gjennomført et kunstprosjekt til sykehjemmets inne- og uterom. Til sammen ble tre kunstnere engasjert til direkte oppdrag, og i tillegg til dette vil verk fra Oslo kommunes kunstsamling bli installert i landsbyens fellesarealer. 

Sykehjemmet vil stå klart høsten 2023.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sylinderformet glass i ulike farger. Foto.
Foto: Eirin Støen

Fokus på natur og miljø

Furuset hageby er et sykehjem bygget etter et landsbyprinsipp hvor hjemlighet er et viktig stikkord. Beboerne skal kunne bevege seg fritt både inne og ute, med trygge rammer på et begrenset område.

Målet er at pasientgruppen skal kunne leve et så tilnærmet normalt liv som mulig og de vil derfor ha tilgang til fasiliteter som blant annet restaurant, frisør, butikk og bibliotek slik at bebyggelsen vil oppleves som et lite samfunn. 

Utover dette har man ved utformingen av landsbyen lagt stor vekt på det omkringliggende landskapet prosjektet er en del av, beplantning og etablering av sansehager samt en grønn rundløype hvor beboerne kan dyrke egne vekster. 

Prosjektets fokus på natur og miljø har vært viktig også i utviklingen av kunstprosjektet, og de tre utførende kunstnerne har det til felles at de alle har lang erfaring med å bearbeide dette temaet gjennom ulike innfallsvinkler og med bruk av ulike materialer.

Om kunstnerne og verkene

Gerd Tinglum (f. 1951) har utført en serie på fire malerier til sykehjemmets landsbyhus. Disse består av flere lag med farge og kan ses på som monokromer, hvor det kun er tittelen på hvert arbeid som indikerer blomsten. 

Det er i tillegg til dette kjøpt inn to store broderier av Tinglum, som skal utplasseres i sykehjemmets seremonirom. Disse to arbeidene har tittelen Fylkesblomster og består av 20 planter som hver representerer Norges fylkesblomster, inkludert Svalbard. Det første broderiet inkluderer broderte, ville blomster og planter i farger, mens i det andre broderiet er de samme blomstene og plantene brodert som silhuett.

Foto: Gerd Tinglum
Foto: Gerd Tinglum

Eirin Støen (f. 1974) har utviklet en serie bevegelige skulpturer til sykehjemmets grønne rundløype og hage, som befinner seg på taket av Furuset hageby. 

Skulpturene består av en kombinasjon av støpt glass og kjernesylindere i betong og stein. Sistnevnte har Støen funnet på byggeplassen på Furuset, som hun har gjort avstøpninger av i glass. 

Med prosjektet har Støen ønsket å tilføre den grønne rundløypen sansbare verk som tar opp i seg lys og bevegelse, samtidig som de peker ut over seg selv og knytter seg til stedet.

Foto: Eirin Støen
Foto: Eirin Støen
Foto: Eirin Støen

Siv Bugge Vatne (f. 1975) har tatt utgangspunkt i hennes pågående skulpturserie Humming, som kunstneren har arbeidet med siden 2018, til to av sansehagene på Furuset hageby. Humming er en voksende samling av skulpturdeler i ulike treslag, marmor, stein og alabast som Bugge Vatne setter sammen på forskjellige måter i hver utstilling eller prosjekt, som moduler. 

Til sansehagen med tittelen Frukthagen har Bugge Vatne bearbeidet en stubbe i ask. Denne vil plasseres på sokkel i et av regnbedene, og utgjøre et temporært prosjekt ved at skulpturen til slutt vil råtne og bli en del av sansehagens biologiske mangfold. 

Til sansehagen med tittelen Fjellet har Bugge Vatne produsert en skulptur i marmor som forestiller en dobbel knopp, samt en skulpturgruppe i porsgrunnskalk, diabas og bronse.

Foto: Siv Bugge
Foto: Siv Bugge
Foto: Siv Bugge