Tilbake til oversikten

Landskap for Godlia

Landskap for Godlia er en type fabelfortelling som hverken har mål eller mening. Men det utsmykkingen ikke har av rasjonelle størrelser tar kunstner Per Dybvig igjen med fantasirikdom og herlig, tegnerisk vitalitet.

Fabulerende landskap

12.04.2021

Skogen har alltid vært opphav til og ramme for eventyr og fortellinger om tusser, troll og andre fantasiskapninger. Med Godlia skoles nærhet til Østmarka er det et naturlig sted for Per Dybvigs fabulerende landskap på vegg, plassert over og under hverandre i tre etasjer i skolebygningen fra 1967.

Med dette som utgangspunkt er det ikke rart at det er en fragmentert fortelling vi møter. Selv om enkelte figurer går igjen gjennom de tre etasjene, er det ingen sammenhengende fortelling vi presenteres for. Og det er i grunnen ganske greit: De tre veggene er lange og har lite plass rundt seg, noe som medfører at det er vanskelig å få oversikt over hele bildet på alle tre vegger.

Landskap for Godlia (2014) Utsmykning på Godlia skole Blandet teknikk på betong og tre. Alle foto: © Jiri Havran

Landskap for Godlia (2014) Utsmykning på Godlia skole Blandet teknikk på betong og tre. Alle foto: © Jiri Havran

Svipenn og akryl

Men de fysiske rammene oppleves ikke som en hindring. Tvert imot: Per Dybvig har gått aktivt til verks og forlenger tegningene fra veggen og ut på sittebenkene. Her har han brukt svipenn i treverket, mens det på veggen er brukt både akrylmaling, sort blekk, blyant, fargeblyant og pastell. Han har også frest inn linjer i betongen med vinkelsliper, og kunstverkene er dekket av flerfoldige lag med ferniss. Det kan trenges, for deler av veggene vil bli utsatt for hard slitasje. Benkene brukes når barna skal kle på seg, og her vil det være stor aktivitet. Det er ikke vanskelig å forestille seg at barna blir sittende på gulvet for å ta av og på støvler. Det har gitt Per Dybvig anledning til å fortsette tegningene under benkene, også her med vinkelsliper slik at streken fremstår som fordypninger i betongen.

Flerfunksjonelt bygg

Godlia skole har hatt skiftende funksjoner opp gjennom årene. Som en følge av små barnekull i nærområdet ble barneskolen stengt i 1981. Frem til den ble åpnet igjen i 1998 ble skolebygget tidvis benyttet av Østlandske Musikkonservatorium. Og akkurat som det igjen myldrer av barn i nærområdet er Per Dybvigs utsmykking fylt av et mangfold av uttrykk og figurer. Her kan barna gå på skattejakt, og lærere og foreldre kan bruke utsmykkingensom utgangspunkt for fabuleringer og fine samtaler med barna.

En allsidig kunstner

Per Dybvig (f. 1964) er mest kjent som avistegner og barnebokillustratør, blant annet for den populære serien «Svein og rotta» (sammen med forfatter Marit Nicolaysen). De senere årene har han bygd seg opp som kunstner, og Stavanger-tegneren har fått økt oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Det skyldes en karakteristisk strek som vi også finner igjen i Landskap for Godlia. Utsmykkingen er et overflødighetshorn av pussigheter. De enkelte figurene er formet uten hemninger, de er gjengitt i et fabulerende og figurativt formspråk som taler direkte til barn, og de er så varierte, fargerike og fulle av herlige detaljer at du kan bruke en hel barndom på å bli kjent med alle figurene som befolker den frodige utsmykkingen.

Lars Elton (tekst skrevet til Oslo kommunes kunstordnings årskatalog, 2014)

Prosjektopplysninger

Kunstkonsulent: Robert Johansson

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF

Arkitekt: HRTB Arkitekter AS

Prosjektleder OKK: Aud Ganberg