Tilbake til oversikten

Nettsted under utvikling

Sommeren 2019 lanserte Oslo kommunes kunstsamling nytt nettsted - kunstsamlingen.no. Nettstedet inneholder en presentasjon av deler av Oslo kommunes kunstsamling. I tillegg til å vise kunst, inneholder nettstedet praktisk informasjon for samarbeidspartnere – virksomheter med utplassert kunst, kunstkonsulenter og utførende kunstnere. Nettstedet videreutvikles nå med nye og oppdaterte funksjoner.

Desire Line 2017 © Mikkel McAlinden / BONO

Utsnitt av nettstedet forside

Desire Line 2017 © Mikkel McAlinden / BONO
Viser bildet av nettstedets forside
Utsnitt av nettstedet forside
Pågående prosjekt17.11.2020

Utvalget på nettstedet representerer et mangfold av kunstverk fra samlingen - eksempelvis sentrale verk i norsk kunsthistorie, utsmykningene i Oslo rådhus, minnesmerker og monumenter, samt nyinnkjøp og ferdigstilte kunstprosjekter. Ved lanseringen inneholdt kunstsamligen.no 500 verk. Per idag har vår samlingspresentasjon 860 publiserte verk, arbeidet med nye publiseringer er kontinuerlig.

Som et supplement til samlingspresentasjonen har vi nå utviklet en ny forside der ulike aktueltsaker presenteres for publikum. Det kan dreie seg om utlysninger, pågående kunstprosjekter, samarbeid, midlertidige kunstprosjekter og kunst i byutviklingen, formidling, vedlikehold og restaurering og mye mer.

Vi gleder oss til å dele mer av Oslo kommunes kunstsamlings omfattende arbeid med byens befolkning!