Kunstordningen 2018/19

Hvert år avsettes 0,5 % av kommunens investeringsbudsjett til kunst gjennom Oslo kommunes kunstordning. Midlene fordeles til permanente kunstprosjekter ute- og innendørs, i tillegg til temporære satsninger og direkte innkjøp fra kunstnere og gallerier. Kunstordningen finansierer også forvaltning og formidling av samlingen.
Kategori
Nyhet
Publisert

Katalogen er en presentasjon av de permanente og temporære kunstprosjektene som ble gjennomført i 2018-19, såvel som innkjøp og konserveringsarbeid. Årskatalogen for 2018/19 er tilgjengelig i både fysisk og digitalt format. Det digitale formatet er tilgjengelig på Kulturetatens Issuu. Her ligger også årskataloger fra perioden 2007-2017 tilgjengelig, såvel som Kulturetatens øvrige publikasjoner.

I 2018 og 2019 har åtte skoler, fem barnehager, tre av byens uterom og to T-bane stasjoner fått ny kunst. Det ble i tillegg gjennomført tre temporære kunstprosjekter nært knyttet byutviklingen og 24 prosjekter gjennom osloBIENNALEN.

Body Cartography Project. Foto: Trond. A. Isaksen

Innkjøpene til Oslo kommunes kunstsamling presenteres også i årskatalogen. Det avsettes hvert år midler til å kjøpe inn kunst direkte fra utstillinger og fra kunstnernes egne atelierer og i 2018 og 2019 ble det samlet kjøpt inn arbeider fra i alt 46 kunstnere. Av disse er 17 menn og 29 kvinner. Kunstverkene er fra mindre etablerte kunstnere til godt etablerte kunstnere og skal plasseres ut i kommunens virksomheter.

Konservering og vedlikehold er en viktig del av arbeidet vårt og i årets publikasjon vier vi et eget kapittel til gjennomførte konserveringsprosjekter. Konservatorene våre står for alt fra årlig sommervask og løpende vedlikehold til større forsknings- og konserveringsprosjekter.