Kunstordningen 2018/19

Hvert år avsettes 0,5 % av kommunens investeringsbudsjett til kunst gjennom Oslo kommunes kunstordning. Midlene fordeles til permanente kunstprosjekter ute- og innendørs, i tillegg til temporære satsninger og direkte innkjøp fra kunstnere og gallerier. Kunstordningen finansierer også forvaltning og formidling av samlingen.
Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 

Katalogen er en presentasjon av de permanente og temporære kunstprosjektene som ble gjennomført i 2018-19, såvel som innkjøp og konserveringsarbeid. Årskatalogen for 2018/19 er tilgjengelig i både fysisk og digitalt format. Det digitale formatet er tilgjengelig på Kulturetatens Issuu. Her ligger også årskataloger fra perioden 2007-2017 tilgjengelig, såvel som Kulturetatens øvrige publikasjoner.

I 2018 og 2019 har åtte skoler, fem barnehager, tre av byens uterom og to T-bane stasjoner fått ny kunst. Det ble i tillegg gjennomført tre temporære kunstprosjekter nært knyttet byutviklingen og 24 prosjekter gjennom osloBIENNALEN.

Body Cartography Project. Foto: Trond. A. Isaksen

Innkjøpene til Oslo kommunes kunstsamling presenteres også i årskatalogen. Det avsettes hvert år midler til å kjøpe inn kunst direkte fra utstillinger og fra kunstnernes egne atelierer og i 2018 og 2019 ble det samlet kjøpt inn arbeider fra i alt 46 kunstnere. Av disse er 17 menn og 29 kvinner. Kunstverkene er fra mindre etablerte kunstnere til godt etablerte kunstnere og skal plasseres ut i kommunens virksomheter.

Konservering og vedlikehold er en viktig del av arbeidet vårt og i årets publikasjon vier vi et eget kapittel til gjennomførte konserveringsprosjekter. Konservatorene våre står for alt fra årlig sommervask og løpende vedlikehold til større forsknings- og konserveringsprosjekter.