Oslo kommunes kunstsamling

TILLIT på Økern © Lars Ø Ramberg / BONO 2023. Foto: Trond Isaksen.

Hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlig bygg og rom. Vårt formål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Les mer om hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlig bygg og rom. Vårt formål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Les mer om hva vi gjør