Oslo kommunes kunstsamling

Foto av to personer som holder på en steinskulptur i Furuset hageby.

Siv Bugge Vatne: Humming (2023) i Furuset hageby. © Siv Bugge Vatne / BONO. Foto © KUNSTDOK / Istvan Virag