Oslo kommunes kunstsamling

Foto av et maleri. To personer går gjennom et naturlandskap i duse farger.

Morten Slettemeås: The Waiting Game (2022). © Morten Slettemeås / BONO. Foto © Morten Slettemeås