Oslo kommunes kunstsamling

Foto av to personer som holder på en steinskulptur i Furuset hageby.

Siv Bugge Vatne: Humming (2023) i Furuset hageby. © Siv Bugge Vatne / BONO. Foto © KUNSTDOK / Istvan Virag

Hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlige bygg og rom. Vårt mål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Les mer om hva vi gjør