Oslo kommunes kunstsamling

Scroll ned for å se mer

Hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling finnes over hele hovedstaden, på tusen ulike steder, ute og inne i kommunens mange bygg og byens offentlige rom – kort sagt der folk ferdes og bor. Samlingen består av kunst som er tilkommet ved direkte oppdrag til kunstnere, utlyste konkurranser, gitt som gaver eller kjøpt inn.

Byens egen kunstsamling strekker seg fra 1700-tallet og frem til i dag, med en klar hovedvekt av norsk modernistisk kunst fra 1900-tallet. I dag er det Oslo kommunes kunstordning som sikrer videreutvikling, forvaltning og formidling av samlingen.

Les mer om hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling finnes over hele hovedstaden, på tusen ulike steder, ute og inne i kommunens mange bygg og byens offentlige rom – kort sagt der folk ferdes og bor. I dag er det Oslos enestående kunstordning som sikrer videreutvikling, forvaltning og formidling av samlingen.

Les mer om hva vi gjør

Utvalg fra samlingen

Utforsk alle publiserte verk fra samlingen på én gang - eller dykk ned i ulike temaer gjennom samlingene under.