Oslo kommunes kunstsamling

Apichaya Wanthiang (Thailand, 1987) Of all the places I’ve been and have yet to go 2021 (Ruseløkka skole)

Hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling finnes over hele hovedstaden, på tusen ulike steder, ute og inne i kommunens mange bygg og byens offentlige rom – kort sagt der folk ferdes og bor. Samlingen består av kunst som er tilkommet ved direkte oppdrag til kunstnere, utlyste konkurranser, gitt som gaver eller kjøpt inn.

Byens egen kunstsamling strekker seg fra første halvdel av 1500-tallet og frem til i dag, med en klar hovedvekt av norsk modernistisk kunst fra 1900-tallet. I dag er det Oslo kommunes kunstordning som sikrer videreutvikling, forvaltning og formidling av samlingen.

Les mer om hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling finnes over hele hovedstaden, på tusen ulike steder, ute og inne i kommunens mange bygg og byens offentlige rom – kort sagt der folk ferdes og bor. I dag er det Oslos enestående kunstordning som sikrer videreutvikling, forvaltning og formidling av samlingen.

Les mer om hva vi gjør