Oslo kommunes kunstsamling

Bortenfor Blånene på Lusetjern skole © Torunn Skjelland / BONO 2020 og Vigdis Fjellheim / Bono 2020. Foto: Trond A. Isaksen.

Hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlig bygg og rom. Vårt formål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Les mer om hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlig bygg og rom. Vårt formål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Les mer om hva vi gjør