Oslo kommunes kunstsamling

Moren av Tracey Emin i produksjon på AB Fine Art Foundry i London. Foto: André Gali / Oslo kommunes kunstsamling

Hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling er kommunens fagorgan for kunst i offentlig rom. Vårt formål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Les mer om hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling er kommunens fagorgan for kunst i offentlig rom. Vårt formål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Les mer om hva vi gjør