Oslo kommunes kunstsamling

Bildet viser en høy hvit vegg kledd med innslag av malerier. Foto

"Da vinduet ble åpnet" av Ingrid Toogood på Voldsløkka skole. Foto: Trond A. Isaksen