Oslo kommunes kunstsamling

Foto av et maleri. To personer går gjennom et naturlandskap i duse farger.

Morten Slettemeås: The Waiting Game (2022). © Morten Slettemeås / BONO. Foto © Morten Slettemeås

Hva vi gjør

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlige bygg og rom. Vårt mål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Les mer om hva vi gjør