For virksomheter

Kulturetaten er kommunes fagetat for kunst, og har det overordnede forvaltningsansvaret for kunst registrert i Oslo kommunes kunstsamling. Det daglige ansvaret ligger hos de virksomheter og foretak som har kunst fra samlingen hos seg. 

På denne siden finner du regelverk og relevant informasjon knyttet til drift og vedlikehold av kunsten.

Venterom hos NAV kontor i bydel Gamle Oslo, rosa sofaer i forgrunn, tekstilarbeid på vegg i bakgrunnen. Foto
Verket "Vann/The Bathers" av Unn Sønju er ett av flere verk som nå er utplassert i Bydel Gamle Oslo sitt nye bydelshus på Tøyen Torg. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
Instruks for forvaltning av kunst i Oslo kommunes kunstsamling (PDF)

Byråd for kultur og næring vedtok ny Instruks for forvaltning av kunst fra Oslo kommunes kunstsamling gyldig fra 16.10.2014. Instruksen gjelder både utendørskunst, bygningsintegrert kunst og "løskunst". Ny instruks er under bearbeidelse.

Utlån av kunst (PDF)

Dersom du ønsker å låne kunstverk fra Oslo kommunes kunstsamling til en temporær utstilling, se vedlagte retningslinjer. 

Kommunens virksomheter som ønsker kunst til sine lokaler, eller tilbakelevere kunst, kan kontakte oss på postmottak@kul.oslo.kommune.no

Veiledning for rengjøring av utendørskunst (PDF)

I denne veiledningen gis det generelle retningslinjer for vask. Virksomhetene oppfordres selv til å utfører jevnlig rengjøring ved behov. Overordnet konservering og istandsettelse utføres forløpende av Kulturetaten. Kategorien utendørskunst omfatter skulptur, fontener, minnesmerker og bygningsintegrert kunst registrert i Oslo kommunes kunstsamling.

Veiledning for håndtering og rengjøring av kunst (PDF)

I denne veiledningen presenteres råd og anbefalinger for virksomhetens fortløpende tilsyn av kunsten. Kunst i offentlig rom utsettes over tid for betydelige påkjenninger og derfor er behovet for bevaring og vedlikehold viktig.

Regler for mottak av gaver (PDF)

Nytt regelverket for for mottak av gaver ble vedtatt av Bystyret 21.04.2022.