Oslo kommunes kunstsamling

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes  kunst i offentlige bygg og rom. Vårt mål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Om oss

Oslo kommunes kunstsamling anskaffer, produserer, forvalter og formidler kunst i offentlige rom og bygg. Samlingen består av kunst som er tilkommet ved direkte oppdrag til kunstnere, utlyste konkurranser, gitt som gaver eller kjøpt inn. 

Oslo kommunes kunstsamling produserer også tidsavgrensede og situasjonsspesifikke verk i byens offentlige rom, og i tilknytning til Oslos byutvikling.

Kunstsamlingen

Oslo kommunes kunstsamling omfatter verk fra 1500-tallet og frem til i dag, og inneholder et bredt spekter av kunstneriske medier og uttrykk – maleri, skulptur, foto, videoverk og performance.

Kunstordningen

Det er Oslo kommunes kunstordning som finansierer Oslo kommune kunstsamling. 

Hvert år avsettes 0,4 % av kommunens investeringsbudsjett til kunst gjennom denne ordningen. Midlene fordeles til permanente kunstprosjekter, temporære satsinger og direkte innkjøp fra kunstnere, visningssteder og gallerier. 

Kunstordningen finansierer også forvaltning, konservering, vedlikehold og formidling av samlingen.

«Bortenfor Blånene» av Vigdis Fjellheim og Torunn Skjelland på Lusetjern skole. Foto: Trond A. Isaksen.
"The Viewers" av Carole Douillard. Bildet er tatt ved oppsetning av Performance i juni 2022 på Grønland torg. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
"The Mother/ Moren", av Tracey Emin. Bildet er tatt 2 juni 2022 ved montering av verket på Inger Munchs brygge ved MUNCH. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
«Oslopiken» av Joseph Grimeland, Oslo rådhus. Bildet er tatt under konserveringsarbeidet som pågikk i 2020. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
"Immeridiem" av Pedro Gomez-Egana. Bildet er fra performance i forbindelse med finnissage på Deichman Bjørvika i september 2022. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Slik er vi organisert

Oslo kommunes kunstsamling er organisert som en fagavdeling i Kulturetaten. Denne avdelingen omfatter også Vigelandmuseet og kunsten i Vigelandsparken.

Om Kulturetaten

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur og tilrettelegger for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo. 

I tillegg til Oslo kommunes kunstsamling, Vigelandmuseet og kunsten i Vigelandsparken forvalter Kulturetaten stipend og tilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og frivillig musikkliv. 

Kulturetaten tilrettelegger for kulturens arealbehov og administrerer utleie av atelierer og lokaler. Kommunes Arrangementskontor som veileder arrangører i Oslo ligger også under etaten.

Kulturetaten omfatter også Oslo kulturskole, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, kultureiendommer, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen scene og Oslo kulturnatt.

For et et historisk tilbakeblikk på Oslo kommunes kunstsamling les her.

Opphavsrett og bruk av bilder fra kunstsamlingen.no (Lenke)

Kunstverkene er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver / BONO. Opphavsrett for kunstverk administreres av BONO. 

Alle foto på kunstsamlingen.no eies av Oslo kommunes kunstsamling, hvis ikke annet er oppgitt. 

For bruk av bilder, ta kontakt med oss for avtale. Fotograf skal alltid krediteres.