Oslo kommunes kunstsamling

Oslo kommunes kunstsamling har det faglige ansvaret for Oslo kommunes satsing på kunst i offentlig bygg og rom. Vårt formål er å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning.

Oslo kommunes kunstsamling

Oslo kommunes kunstsamling anskaffer, produserer, forvalter og formidler kunst i offentlig rom og bygg, både historisk og i samtiden. Samlingen inneholder et bredt spekter av kunstneriske medier og uttrykk – maleri, skulptur, foto, videoverk, performance. I tillegg produserer vi tids- og situasjonsspesifikke verk i tilknytning til byutviklingen.

Oslo kommune kunstsamling finansieres gjennom kommunens kunstordning.

Kunstsamlingen er organisert som en fagavdeling i Kulturetaten. Avd. Kunst omfatter også Vigelandmuseet og kunsten i Vigelandsparken. 

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur. I tillegg til Oslo kommunes kunstsamling og Vigelandmuseet og kunsten i Vigelandsparken forvalter Kulturetaten stipend og tilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og frivillig musikkliv, arrangementskontoret, Oslo kulturskole, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, kultureiendommer, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen scene, og Oslo kulturnatt

Fra utstillingen "Det felles eide" på Kunstnernes Hus våren 2018. Fotografi © Werner Zellien

Overlyssalen på Kunstnernes hus. Utsnittet viser fem maleri på vegg og en skulptur. Gulvflaten er oppmalt som et fotgjengerfelt.
Fra utstillingen "Det felles eide" på Kunstnernes Hus våren 2018. Fotografi © Werner Zellien