Disse skal lage kunst til det nye Tøyenbadet

I 2023 får Oslo et nytt folkebad på Tøyen, på samme tomt som det gamle Tøyenbadet. Det nye Tøyenbadet skal være miljøvennlig og mer allsidig, og vil bestå av et innendørsbad med fire basseng, et stort utendørs badeanlegg, vannsklie inne og ute, kafeteria og flerbrukshall. Kunstnerne som skal lage kunsten er Ida Madsen Følling, Sverre Gullesen og Aphra Shemza.
Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Interiør av Tøyenbadet.
Tøyenbadet. Illustrasjoner: Asplan Viak AS

Tekst: André Gali

I kunstplanen gir kunstutvalget uttrykk for sin tilnærming til prosjektet og der skriver de blant annet:

Vann er alfa og omega, vannet angår oss all, fattig og rik. Det er en nødvendighet og det er en trussel. De menneskeskapte klimaendringene skaper ekstreme værtilstander som tørke og flom. Vannet forsures, livet i havet trues, drikkevannet privatiseres og gjøres til en vare. I Norge er vi privilegerte med fri tilgang på mye og rent vann. Byen kan fylle opp store basseng, vi kan hoppe i fjorden, og vi har godt vann i springen. Denne tilgangen til vann og sjø tar vi som en selvfølge, men vil den være det i fremtiden?

I det nye folkebadet på Tøyen skal kunsten være en integrert del av opplevelsen, den skal spenne en bue over de besøkende. Kunsten skal frembringe perspektiver som setter oss i forbindelse med hverandre, med historien, samtid og fremtid, som minner oss på det fellesskapet vi inngår i, og hva vi står i fare for å miste om vi ikke endrer kurs. Vann binder oss mennesker sammen til alle tider.

Illustrasjon: Asplan Viak AS
Ida Madsen Følling i atelieret. Foto: Markus Li Stensrud

Kunstnere

I oktober inviterte kunstutvalget sju kunstnere til å presentere sine kunstnerskap, blant dem Ida Madsen Følling, Sverre Gullesen og Aphra Shemza, som ble invitert til direkteoppdrag. Det vil si at de utarbeider prosjektet i samarbeid med kunstutvalget og at det per nå ikke finnes et konkret forslag til kunstprosjekt.

Ida Madsen Følling (f. 1983 på Averøy) jobber med skulpturelle tegninger i stort format. Føllings motiver kan beskrives som mikrobakteriell ursuppe, «som fremmede livsformer fra fjerntliggende galakser». Følling har et eksistensialistisk orienteringspunkt i arbeidet, og forsøker å lage bilder som har et spenn mellom fjern fortid og fjern fremtid. Den bakover skuende evighetsfølelsen i bilder av, for eksempel, primitiv kunst og antikk mosaikk, eller den enda mer hjernelammende følelsen av universets evighet. Hun er også fascinert av modernistenes grandiose ideer om at formene og abstraksjonene deres hadde kraft nok til å transcendere den materielle verden. Motivene hennes har noe umiddelbart tilgjengelig og lekent over seg, samtidig som de utstråler alvor og et evighetsperspektiv.

Ida Madsen Følling arbeider først og fremst med tegning på papir som er et mindre robust materiale. I denne sammenhengen er det aktuelt å overføre motivene til mer bestandige materialer som fliser, keramikk og mosaikk.

Kunstutvalget ser for seg et arbeid utført i ulike kunstneriske teknikker (tegning/maling på vegg, mosaikk, keramiske fliser etc.) med Madsen Føllings unike motivkrets, hvor de mest robuste teknikkene/materialene befinner seg i menneskehøyde (ute og inne).

Aktuell plassering av Madsen Føllings arbeid vil være på den sentrale heissjakten inne i bygget, samt på betongvegg til venstre for hovedinngangen.

Sverre Gullesen (f. 1980 i Mo i Rana) arbeider med skulptur og relieff i betong. Han har utviklet sin helt spesielle teknikk hvor han kombinerer støpning av betong i tekstiler og støpning av betong i blandet ulike steinsorter og bronse som han deretter skjærer i og deler opp. Betong er et helt sentralt materiale i Tøyenbadets arkitektur sammen med glass og tre. Bruken av betong i kunsthistorien assosieres ofte med kunst som gjerne var integrert i arkitektur på 50-, 60-og 70-tallet. Gullesen bruker flere av teknikkene som oppsto på den tiden, som konglo og naturbetong, men også tekstilforskaling av betong til skulpturer. Tekstilforskaling er en byggeteknikk som innebærer at man syr tekstiler som man heller betongen i. Sverre Gullesen har lang erfaring med å jobbe i materialet betong. Han forholder seg også gjennom sitt uttrykk, til en modernistisk arkitekturhistorie med referanser til norske og nordiske arkitekter. Det kan også være aktuelt å benytte steinsorter fra Tøyenparken i betongstøpen slik at arbeidet får en direkte tilknytning til stedet.

Mulig plassering av Gullesens kunst vil være utendørs på plassen foran hovedinngangen og inne i foajeen.

Ideen er å få til en god dynamikk mellom Madsen Følling og Gullesen, ved at de begge skaper en bevegelse og sammenheng mellom inne og ute, slik selve arkitekturen også gjør det.

Person står foran et gjerde i tre. Personen har på seg solbriller og smiler til kameraet. Foto.
Aphra Shemza. Foto: David Parry

Aphra Shemza (f. 1982 i London) er en multidisiplinær kunstner basert i London som utforsker teknologiens historie og påvirkning på verden. Shemza arbeider med abstraksjon, interaktivitet, lys og lyd og kombinerer tradisjonelle skulpturteknikker med den nyeste teknologien, i sine verk. Hennes arbeid er tverrfaglig og viser til modernismen med fornyet optimisme. Shemza jobber i serier hvor hver serie har sin egen tematiske utforskning og sin egen unike estetisk kvalitet. Fra migrasjon til klimaendringer utforsker hun store temaer og tar til orde for en bærekraftig praksis. Hun bruker sin kunstnerpraksis som et verktøy for å utforske nøkkelbegreper som er knyttet til menneskers individuelle reise gjennom livet. I 2018 lanserte hun www.art-ology.co.uk, en ressursplattform for kunstnere som ønsker å være oppmerksomme på sin miljøpåvirkning med støtte fra SPACE. Hennes forskning om bærekraft i mediekunst er bl.a. publisert av Electronic Visual Artsconference i London, og hun sitter nå i organisasjonskomiteen deres.

I 2019 ble hun tildelt Arts Council Englands Developing Your Creative Practice Grant for sitt prosjekt “Solutions for a Sustainable Art Practice”. I dette skreddersydde kunstner-utviklingsprogrammet utforsker hun ulike bærekraftige alternativer og teknikker for å utforme sine arbeider. Bl.a. har hun utviklet en teknikk hvor hun gjenbruker og smelter plastavfall, som hun presser til plater. Disse vakre, maleriske plastikkplatene former hun og, benytter på ulike måter. Disse arbeidene er kunstutvalget spesielt fascinert av.

Det kan være aktuelt for Shemza å gjenbruke plastavfall fra byggeprosessen på Tøyenbad-tomta og på denne måten integrere stedet i arbeidene sine. Aktuell plassering for arbeider av Aphra Shemza kan være i vindfanget og foajeen, men også i mingleområdet i 2. etg. av bygget

Knytter på ulike måter fortid og fremtid sammen

Med kunstnerne Ida Madsen Følling, Sverre Gullesen og Aphra Shemza, vil Tøyenbadet fremstå helhetlig, samtidig som uttrykkene er veldig varierte. De kunstneriske praksisene knytter på ulike måter fortid og fremtid sammen, uttrykkene er taktile, robuste og holdbare. De er tilgjengelige, men komplekse på samme tid. De representerer bærekraft og peker tilbake på stedet, skriver kunstutvalget.

Kunstutvalget ønsker også å replassere et arbeid fra det gamle Tøyenbadet i det nye bygget. Aktuelt er to fotografier med tittelen "Under overflaten", (148 x 221 cm) av Heidi Wexelsen Goksøyr.

Kunstutvalg

  • Leder: Helga-Marie Nordby
  • Rådgiver i Oslo kommunes kunstsamling: Marianne Hall
  • Kultur- og idrettsbygg: Knut Sjøvoll
  • Arkitekt: Asplan Viak AS, Christoffer Jakobsen
  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Terje Kalve
  • Brukerrepresentant, Miljøetaten: Øyvind Lunde-Bergersen
Subjekt: Slik blir det nye Tøyenbadet – og dette er kunstnerne som skal utsmykke det (Lenke)

Kulturavisen Subjekt har skrevet en sak om Tøyenbadet og kunstnerne som skal lage kunsten.