En kamel til Kampen

En kamel er på vei til Kampen, til Thorbjørn Egners plass, rett utenfor Kampen kirke. Kamelen er Christine Aspelunds utsmykning til plassen, skapt med inspirasjon fra Egners unike univers.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
På Christine Aspelunds studio. Aspelund fotograferes av Børge Øgård fra Kampenposten, med kunstkonsulent Ingrid Økland i bakgrunn. Foto: Inger Gogstad.
Leireskisse av Aspelunds Talende kamel.

Thorbjørn Egners plass

Thorbjørn Egners plass er et viktig byrom på Kampen som både fungerer som kirkeplass for Kampen Kirke og som lokal møteplass for Kampens beboere. Våren 2020 ble plassen bilfri og oppgradert med nytt veidekke og belysing, trær og sitteplasser, drikkefontene og sanseleker.

Til denne levende plassen kommer det snart en kamel, skapt av Christine Aspelund. Kamelen, som ikke enda har fått en tittel, utføres i steinen «Labrador Antikk», en brun variant av larvikitt som hentes fra et steinbrudd i Egersund-traktene. Kortreist og bærekraftig på alle måter; lokalt materiale, lokal produksjon, og kort transportvei. Steinen i kamelen kommuniserer også fint med lignende materialer på plassen, med grus og gatestein, den er robust og eldes vakkert.

Befaring på Thorbjørn Egners plass med (fra venstre); Åshild Mienna, landskapsarkiktet, Grindaker, Ingrid Økland, kunstkonsulent, Christoffer Hove Amdam, BYM og Tommy Grøtterød, Kampen Vel, og kunstner Christine Aspelund
Thorbjørn Egners plass.

Kampen møter Marocco

Kamelen inntar en hvilende positur og med sine to pukler danner den en liten landskapsformasjon som kan sittes og klatres på. Uttrykket er figurativ og vekker assosiasjoner til Egners velkjente univers, til Kardemomme by og Egners «Talende kamel».

Thorbjørn Egner er født og oppvokst på Kampen. Kampen er, sammen med inntrykk fra en rekke småbyer rundt Middelhavet, inspirasjonskilde til Kardemomme by. Egner hadde vært på stipendiereise til Marokko, Italia, Spania og Rhodos allerede i 1949 og opplevd ulike dyr i bymiljøene. I Marokko gikk kamelen gjennom gatene på vei til markedet med den største selvfølge. Slik fikk også Kardemomme by sin «Talende Kamel». Aspelunds kamel er ikke Thorbjørn Egners «Talende Kamel», men har den som referanse.

Den talende kamel i prosess. Foto: Inger Gogstad.
Den talende kamel, Kardemommeby.

En kamel for fremtiden

For Aspelund er symbolikken kamelen bringer med seg viktig. Kamelen er en fremmed i dette miljøet, men likevel velkjent gjennom Egners folkekjære fortelling. Den er et symbol på utholdenhet, ofring og seighet. Den er i stand til å reise gjennom ugjestmilde områder uten mye vann, mens den samtidig bærer på en betydelig vekt. Kameler er symboler på det ukjente og livets stadige forandringer. Man skal aldri ta noe for gitt, det være seg maten i munnen eller ‘vannet’ (fettlageret) i pukkelen. Ordet ‘kamel’ kommer fra det hebraiske / arabiske ‘gamal’ – gjenytelse og kamelen er et dyr som tar vare på sin herre.

Aspelunds kamel vil bli en permanent del av Thorbjørn Egners plass i løpet av høsten og passe på folka som ferdes der. Vi håper folka vil passe på den også, slik at vi får gleden av en kamel på Kampen i lang tid fremover.

Prosjektopplysninger

  • Kunstkonsulent: Ingrid Økland, Kulturbyrået Mesén, leder for kunstutvalget
  • Byggeherre: Bymiljøetaten Oslo kommune v/ Christoffer Hove Amdam og Vibeke-Maria Giil
  • Landskapsarkitekt: Grindaker AS Landskapsarkitekter v/ Åshild Mienna
  • Brukerne: Kampen Vel v/Tommy Grotterød,
  • Prosjektleder i Oslo kummunes kunstsamling: Inger Gogstad