Gratulerer til mottagerne av KOROs masterstipend

Fire personer har mottatt KOROs Masterstipend 2022, blant dem er vår kollega Ingrid Skard Skomedal. Oslo kommunes kunstsamling gratulerer Ingrid og de andre!

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Ingrid Skard Skomedal og Tordenskiold.

Vi er veldig stolte og glade for at vår kollega Ingrid Skard Skomedal er en av de som får KOROs masterstipend i 2022!

Ingrid Skard Skomedal er utdannet konservator og tar en videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun er interessert i bevaring og gjenbruk av kunst i offentlige rom og ønsker å belyse problemstillinger knyttet til kva som blir lagt vekt på i verneplaner og verdivurderinger, særlig ved endring av bruk av eller eierforhold til bygninger.

Skomedal har tidligere skrevet om restaurering av Oslopiken som del av sin masterutdannelse.

Det er også gøy å se at Mariell Sjåstad Sørhaug har fått KOROs masterstipend. Sørhaug skal skrive om muralmaleriteknikken buon fresco og bruken av denne teknikken i norsk offentlig utsmykking. Hun tar utgangspunkt i den monumentale fresken En blå stasjon (2016) av Sverre Wyller (f. 1953) og Vera Wyller (f.1957) på Løren T-banestasjon i Oslo, som er en del av Oslo kommunes kunstsamling. Sørhaug er masterstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

De øvrige som har fått stipend er: Emilie Netskar, masterstudent ved institutt for Landskapsarkitektur ved Norges miljø-og biovitskaplege universitet, og Trond Erik Olsen, som er masterstudent i visuell kultur ved Københavns Universitet.

Gratulerer til dere alle!

Juryen besto av: 

Satiness Eisele (KORO), Marte Danielsen Jølbo (KORO), Kjetil Fallan (Kunsthistorie, Universitetet i Oslo) og Trude Schjelderup Iversen (KORO).

Les mer om KOROs utdeling her.