Invitasjon til prekvalifisering: Minnesmerke over Ellisiv av Kyiv

Oslo kommunes kunstsamling inviterer i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening til åpen prekvalifisering over et minnesmerke av Ellisiv av Kyiv, dronning og hustru av Harald Hårdråde. 

Verket skal plasseres i Schweigaardsgate mellom Klosterenga park og Middelalderparken på Harald Hårdrådes plass, i et område av historisk betydning for Oslo. Minnesmerket på Harald Hårdrådes plass er både ment å løfte frem ukrainsk og norsk middelalderhistorie, og ikke minst den historiske forbindelsen mellom landene.

Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 
dronebilde av utsnitt gamlebyen med Harald Haardraades plass i sentrum av bildet
Harald Haardraades plass. Foto: Google maps

I årene 1034-1043 tjenestegjorde Harald Hårdråde (1015 - 1066) hos den ukrainske fyrsten Jaroslav i Kyiv. Hårdråde ble etter hvert høyt ansett hos fyrsten og fikk av den grunn mulighet til å gifte seg med fyrstens datter, prinsesse Jelisaveta. Sammen flyttet prinsessen, som fikk navnet Ellisiv av Kyiv, og den norske kongen til Norge. 

Minnesmerket som søkes Harald Hårdrådes plass må være tilpasset det tilgjengelige arealet. Verket kan være på bakkeplan, og ha en tredimensjonal form som ikke overskrider en høyde på 1 meter. Minnesmerket må også være utført i værbestandige materialer som tåler norsk utendørsklima året gjennom. Etter endt prekvalifisering inviteres tre kunstnere til en lukket konkurranse. Deltakere som velges ut til den lukkede konkurransen mottar et konkurransehonorar på kr 30.000,- for utarbeidelse av en skisse som illustrerer forslag til minnesmerket.

Kunstneren som vinner oppdraget mottar kr 350 000,- til produksjon og honorar. Summen må også dekke eventuelle reiser i forbindelse med gjennomføringen. Grunnarbeid og montering dekkes av oppdragsgiver. Administrasjon av konkurransen og oppfølging av produksjon av verket gjøres av Norsk Billedhoggerforening.

Til den åpne innsendelsen skal kunstnere som ønsker å delta i prekvalifiseringen levere en kort motivasjonstekst (maks 2 000 tegn) på norsk eller engelsk, en oppdatert cv, og 5-10 bilder av egne verk.

Jury

Følgende jury er oppnevnt til å vurdere åpen prekvalifisering og konkurranse:

  • Volodymyr Sheiko, representant, Ukrainian Insitute
  • Torgrim Sneve Guttormsen, (PhD) arkeolog og seniorforsker (forsker I) Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
  • Stian Ådlandsvik, kunstner, oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening
  • Viel Bjerkeset Andersen, kunstner, oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening
  • Ingrid Skard Skomedal, Konservator NKF-N, Oslo kommunes kunstsamling
  • Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Seniorkonsulent/Kurator, Oslo kommunes kunstsamling

Sekretær for juryen er Erik Steen, daglig leder i Norsk Billedhoggerforening. Oppdraget gjennomføres i tråd med Norsk Billedhoggerforenings konkurranseregler.

Frist for innlevering: 6. mars 2023

Les mer her.