Thomas Heftye 200-årsjubileum

I 1887 året etter at finansmann og nettverksbygger Thomas Johannessen Heftye (1822-1886) døde ble det reist en høy granittbauta ovenfor Svendstuen ved Midtstuen i Oslo til minne om Heftyes virksomhet. Bautaen eies i dag av Oslo kommunes kunstsamling og er ett av flere minnesmerker samlingen besitter og forvalter.
Kategori
Nyhet
Publisert
Bauta i veikanten med skog i bakgrunnen ved Midtstuen. Foto
Ukjent: Til minne om Thomas Johannessen Heftye (1822-1886), 1887. Skulptur: Granitt, rød. Skulptur: 700 x 76 x 61 cm. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Denne type monument plassert i det offentlige rom er en representasjon av et historisk minne i form av en hyllest til en person, en handling eller en konkret hendelse. Et slikt monument og minnesmerke befester seg gjerne som del av vår kollektive hukommelse, og sier noe om en tids makt- og verdisyn. Etymologisk avledes ordet monument fra latinske monumentum som betyr minnesmerke eller minnenedtegnelse.

Thomas Heftye spilte en betydelig rolle i norsk næringsliv på 1800-tallet og utviste bredt samfunnsengasjement i omgang med alt fra diktere, kunstnere, arkitekter, politikere og andre samfunnstopper. Han var dessuten en ivrig friluftsmann som i 1868 tok initiativ til å stifte Den Norske Turistforening, i tillegg til å gjøre både Sarabråten ved Nøklevann og Frognerseteren tilgjengelig og åpen for allmennheten.

29. oktober 2022 er det 200 år siden Heftye ble født. I anledning 200-årsjubileet i høst arrangerer både Vestre Aker historielag, bydelsutvalget i Vestre Aker, Den Norske Turistforening med flere ulike tilstelninger. 

Oslo kommunes kunstsamling besørget i 2017 nytt fundament i betong til Heftye-bautaen i tillegg til å bemale innskriften på minnesmerket der følgende står: "Christiania-ungdom satte denne bautasten".