Kunst på Vestli skole

Mandag 1. mars 2021 åpnet Vestli barneskole dørene til et splitter nytt skolebygg i Vestlisvingen 184. Det stilfulle skoleanlegget komplementeres av flere kunstverk både utplassert fra samlingen og skapt spesielt for stedet.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Visuelisering av nye Vestli skole, Arkitektkontoret GASA AS
Montering av John Nordhuus (1919-94), Oksen. Foto: Kikki Zalazar Wennesland

En skole for fremtiden

Vestli skole har vært under planlegging siden 2018 og står endelig ferdig - 13 000 m2 stor. Anlegget skal på det meste huse 840 elever fordelt på fire parallelle klasser per trinn - en enorm skole selv i Oslo sammenheng.

Vestli skole er ikke bare en skole, men skal også fungere som en lokal møteplass i nærmiljøet. Aktiviteten på skolen skal være en levende del av områdets kultur og både skolebygget og flerbrukshallen har gjennomsiktige fasader på bakkeplan slik at aktivitetene inne er synlige på utsiden, og vice versa. Skolens mål er at alle elevene skal få oppfylt drømmene sine for fremtiden og at skole kan fungere som sentrum for en god oppvekst som gjør fremtidens drømmer mulig å realisere. 

Naturen som inspirasjon

Vestli ligger i utkanten av byen med skogen som nærmeste nabo. Natur var derfor et viktig stikkord i den innledende dialogen med skolen om kunsten som skulle tilføres skoleanlegget. Skoleledelsen formidlet en begeistring for taktile, robuste materialer fra naturen som stein, tre og metal - et ekko av de flotte naturområdene som omgir skolen.

Utvalget fra samlingen reflekterer også skolens tilknytning til naturen. Det var samtidig sentralt for skolen at kunsten kommuniserte som samtidskunst. Med disse prinsippene i mente ønsket samlingens kurator å tilføre kunst som gav nye perspektiver på naturen og utfordret elevenes forståelse av den. Lene Baadsvig Ørmens Subterranea (2019) er et viktig verk i så henseende.

Subterranea (2019) Foto: Norsk billedhoggerforening
Lene Baadsvig Ørmen (1984) monterer Subterranea (2019) på Vestli skole. Foto: Mari F. Sundet

Subterranea ble innkjøpt til Oslo kommunes kunstsamling i 2019 etter en utstilling på Norsk billedhoggerforening. Verket blir nå utplassert i tredje etasje på Vestli skole, vakkert akkompagnert av utsikten til skogen bak skolen.

Subterranea er en bronseskulptur som er festet til et stålstativ og forankret i betongfliser på gulvet. Verket gir inntrykket av at rørene, som egentlig hører hjemme under bakken, er hentet opp fra undergrunnen og gitt hedersplass i rommet. Rørene har dratt med seg en ubestemmelig organisk masse fra jorden som de gjennomborer og har blitt ett med - et interessant bilde på naturen og kulturens gjensidige avhengighet.

Kiyoshi Yamanoto (1982), How the Universe Works (2021), tekstil på veggen i Vestli skoles allrom. Foto: Mari F. Sundet

Med universet som horisont

I tillegg til kunsten utplassert fra Oslo kommunes kunstsamling utvikles det også to kunstverk spesifikt for Vestli skole. Det ene er et verk av den amerikanske kunstneren Naomi Fisher (1976) som installeres i skolens uterom i løpet av sommeren. Det andre er et verk av den Bergensbaserte, japansk, brasilianske kunstneren Kiyoshi Yamamoto (1982).

Yamamotos utsmykning How the Universe works tar utgangspunkt i jordens plass i universet og den undringen over tilværelsen som skolen ønsker å legge til rette for.

Kiyoshi Yamamoto, How the Universe Works, tekstil i trappeoppgang. Foto: Mari F. Sundet

Utsmykningen består av flere deler. I fire av skolens trappeoppganger plasserer Yamamoto tekstiler i ulike former, farger og sjatteringer. Tekstiltemaet følges opp i allrommet der Yamamoto har montert to tekstiler på veggen bak amfiet. I skolens første etasje plasserer han to todimensjonale verk laget av akustikkplater det er trykket et motiv på. I motivet på platene og på tekstilene henter Yamamoto inspirasjon fra planetenes overflater og planetariske ringer – fargerik gass og glitrende, små partikler gir inntrykket av at noe magisk er i ferd med å skje.

Langt unna planetenes taktfaste baner plasserer How the Universe Works Vestli skole trygt innenfor rammene av universet og minner oss på at selv de minste av oss er en del av den store helheten.

Kiyoshi Yamamoto, How the Universe Works, montering av verk i skolens første etasje., samt detalj av verket. Foto: Mari F. Sundet

Baadsvig Ørmen og Yamamoto er kun to av kunstnerne elever og lærere får oppleve på Vestli skole i tiden som kommer. Verk av John Nordhuus (1919-94), Åse Ljones (1954), og over nevnte Naomi Fisher (1976) skal også regnes med. I tillegg vil gamle Vestli skoles uteromsskulpturer, av blant annet Skule Waksvik (1927-2018), føres opp igjen i nye Vestli skoles uterom - samtidskunst og tradisjonell skulptur i skjønn forening.

​Prosjektopplysninger

  • Arkitekter: Arkitektkontoret GASA AS
  • Landskapsarkitekt: Rambøll
  • Byggherre/prosjektansvarlig: Undervisningsbygg Oslo K

Kunstutvalg:

  • Thale Fastvold Thorbjørnsen, kunstkonsulent, leder for kunstutvalget
  • Erik Fjermestad, arkitekt fra GASA AS
  • Hege Saxebøl Moum, landskapsarkitekt fra Rambøll
  • Ellen-Johanne Sundby, rektor, brukerrepresentant
  • Roar Pedersen, prosjektleder/representant for byggherre
  • Inger Gogstad, følger utvalgsarbeidet fra Kulturetaten 

 
Ansvarlig for utplassering fra Oslo kommunes kunstsamling:

  • Kikki Salazar Wennesland, kurator i kunstsamlingen