Ny kunst til Oslo Voksenopplæring Ellingsrud

Oslo kommunes kunstsamling har som oppgave å skape gode og relevante kunstopplevelser for byens befolkning. Våre samlingskuratorer arbeider kontinuerlig med å kuratere kunst for utplassering i kommunens virksomheter. Oslo Voksenopplæring Ellingsrud var et av 15 steder som fikk ny kunst i 2022.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Tre tekstilverk på vegg med sofagruppe i forgrunnen. Foto.
Form I, II og III av Merete Haabeth Serrano. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Tekst: Erik C. Nilsen

Det er økende behov for lokaler til voksenopplæring i Oslo. Som en midlertid løsning, tok Oslo Voksenopplæring høsten 2022 over bygget som tidligere huset Ellingsrud skole i Groruddalen. Her får nå flyktninger, hvor en stor del av dem er ukrainske, norskundervisning frem til sommeren 2023.

Foruten tre kunstverk av henholdsvis Hanne Heuch, Dag Skedsmo og Hilde Vemren, flyttet den opprinnelige kunsten i bygget ut sammen med Ellingsrud skole. Det var derfor et stort behov for å gi de noe slitne lokalene et løft med flere kunstverk.

De 14 verkene som nå henger på veggene representerer ulike medier som maleri, tegning, fotografi, tekstil og keramikk – fra syttitallet og frem til 2022. En felles tråd er hvordan de på ulikt vis utfordrer og sprenger grensene for hva vi tradisjonelt forbinder med for eksempel fotografi, tegning eller tekstil, både når det gjelder innhold og fysisk format.

The outfits of four teenagers av Else Marie Hagen.
The average of four boys and their shadows og The opposite directions of one single girl av Else Marie Hagen. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Fotografiene til Else Marie Hagen og Hennie-Ann Isdahl utforsker og presser grensene for hva fotografi kan være og hva vi forventer av det. Er det en objektiv gjengivelse av en ytre registrerbar virkelighet, eller skaper disse fotoene alternative virkeligheter? Else Marie Hagens bilder tar for seg temaer som identitetsdannelse og hvordan fotografiet siden starten har vært et redskap for å kategorisere og sette ting inn i målbare systemer. Like mye som å dokumentere, avdekke og avsløre, både i vitenskapens tjeneste og som middel til frigjøring, kan kameraet være et redskap til å utøve makt.

Tre fotografier på vegg, monokrome bilder, et i oransje, ett i blått og ett i rødt.
Breathing Horizons VI, VII og VII av Hennie-Ann Isdahl. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Hennie-Ann Isdahl opererer med et helt annet visuelt uttrykk. Bildene kan få oss til å undre på om dette i det hele tatt er fotografier eller om det snarere dreier seg om digitalt fremstilte fargeskalaer. Bildeserien viser håndlagde komposisjoner med farger som deretter har blitt fotografert og trykket på aluminium. Isdahls bildeserie har med dette beveget seg lenger vekk fra det rent dokumentariske enn Else Marie Hagens.

Tegning med blyant på papir er noe vi ofte forbinder med skissebøker og mer håndterlige papirstørrelser. Runi Langum har derimot tegnet et nesten tre meter langt abstrahert landskapsmotiv med blyant. Dette monumentale bildet møter oss i skolens inngangsparti.

Sort hvitt kulltegning, motivet er et hus i forblåst landskap. Foto.
Gjennom tid av Runi Langum. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

I likhet med Langums tegning, fremstiller Sidsel Bergløffs tekstil et gåtefullt abstrahert landskap. Verket er et godt eksempel på hvordan hun tidlig i kunstnerskapet eksperimenterer og fører tekstilkunsten et stykke videre. Det eksperimenteres både med format og teknikk: hun trer ut av det vante rektangulære formatet samtidig som hun prøver ut nye materialer som nylon, ståltråd og skumgummi.

Fjell og sjø av Sidsel Bergløff. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Dette er kunstnerne

Sidsel Bergløff (1940), Else Marie Hagen (1963), Hanne Heuch (1954), Hennie-Ann Isdahl (1955), Runi Langum (1958), Merete Haabeth Serrano (1950), Dag Skedsmo (1951) og Hilde Vemren (1953).