Ny utplassering av kunst til Oslo rådhus

Som et kommunalt bygg er kunsten i Oslo rådhus del av Oslo kommunes kunstsamlings portefølje. Vinteren 2023 fikk det ærverdige biblioteket i tilknytning til Formannskapssalen i Rådhuset kunst tilbake på veggene. Salen som tilhørte formannskapet anses i dag som et kulturminne med referanser til tiden som formannskapsinstitusjon.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 

Samlingskurator i Oslo kommunes kunstsamling Kikki Salazar Wennesland har hatt ansvar for utplassering og kuratering i formannskapssalens bibliotek, og forteller at dette rommet tidligere hadde ni grafiske trykk på veggene med verk som i utgangspunktet ikke tjente veggene optimalt. Rommet er av en slik størrelse og karakter at veggene har potensiale til å huse verk både i en annen motiv- og størrelsesdimensjon, påpeker Wennesland.

Kong Christian IV av ukjent kunstner.
Borgermester Ruus av Adolph Tidemand og Claes Tidemand. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Til sammen fem verk fra Oslo kommunes kunstsamling har fått plassering i biblioteket, hvorav alle har hatt en tilhørighet på Rådhuset tidligere. Blant de fem kunstverkene er maleriet Borgermester Ruus (ukjent datering), et portrett av Christianias første borgermester, påstartet av folkelivsmaleren Adolph Tidemand (1814-1896), men fullført av nevøen Claudius Tidemand (1854-1919). Dette maleriet er angivelig bestilt etter oppdrag fra Kong Oscar. 

I tillegg har maleriet Christian IV (ukjent datering) fått en verdig plass på en monumental vegg i biblioteket. Verket som viser den danske kongen som grunnla tre byer i Norge, både Christiania, Kristiansand og Kongsberg er også påstått utført av Adolph Tidemand, men det er flere indisier som motsier dette. Maleriet, som nylig er konservert av malerikonservator Terje Syversen, skal trolig dateres lenger tilbake i tid, til 1600-tallet. Dette maleriet hadde et stort skadeomfang, blant annet var lerretet skjøtet, noe Tidemand neppe ville ha gjort, i tillegg til å være betraktelig retusjert. Man kan tydelig se at maleriet er beskåret og opprinnelig vært del av et mer omfattende motiv i en større komposisjon. Maleriet har flere tegn på pentimenti, en betegnelse på synlige rettelser hvor verket både kan ha blitt overmalt, justert og omarbeidet i enkeltdetaljer eller komposisjonen i sin helhet.

To malerier på vegg, sittegruppe i forkant av bildet. Foto.
Våraften, Akershus av Harald Sohlberg og Fred med ditt støv av Christian Krohg. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

De andre kunstverkene utplassert er maleriet Våraften, Akershus (1913) av Harald Sohlberg (1869-1935) som er et stemningsbilde fra Akershus festning der en stor ask tegner sin mektige silhuett mot en gyllengul aftenhimmel og en rødlig farget fjord. I tillegg har Christian Krohgs (1852-1925) maleri Fred med ditt støv (1910) fått veggplass, samt maleriet Elveløp (ukjent datering), trolig utført av Frits Thaulow (1847-1906). De to sistnevnte er begge kjøpt fra en salgsutstilling ved Oslo Kunstforening etter et dødsbo til Dr. Hans Evensen i 1953.

Landskapsmaleri på vegg. Foto.
Elveløp, trolig av Frits Thaulow. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Oslo rådhus er tegnet av arkitektene Arnstein Arneberg (1882-1961) og Magnus Poulsson (1881-1958), og ble innviet i 1950.

Vil du vite mer?