Nyinnkjøpt performanceverk vises i Oslo i juni 2022

7. - 11. juni presenterer Oslo kommunes kunstsamling Carole Douillards (1971) performance "The Viewers" (2014/2019) på fem ulike steder i byen. 

"The Viewers" representerer et unikt verk i Oslo kommunes kunstsamling som første innkjøpte performancearbeid. Douillards verk betegnes som en delegert performance, og er også det første offentlig innkjøpte delegerte performance-verket av sitt slag i Norge.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Carole Douillard. Foto: Eric Perraud
Carole Douillard: The Viewers, 2019 (Regjeringskvartalet)

Tids- og stedsspesifikt verk

The Viewers består av 18 utøvere som over en totimers periode står stille sammen og observerer forbipasserende på et gitt geografisk sted. Gruppen er ment å avspeile et mangfold i kjønn, alder og kulturell bakgrunn, og fremstår kollektivt som et temporært monument over byens foranderlighet og bestandighet.

Om verket uttaler Douillard: “A group of 18 people make up a single body simply stands in a space, activating it”.

The Viewers ble for første gang fremført på Palais de Tokyo i Paris i 2014. I 2019 utviklet Oslobiennalen en egen utgave av verket.

The Viewers er et tids- og stedsspesifikt verk som med en fenomenologisk vektlegging undersøker sosiale mekanismer i det offentlige rom – her blir både utøverne av verket og publikum betraktet og betraktere på en og samme tid hvor gråsonen mellom det offentlige og det private utfordres.

The Viewers er et immaterielt verk og betegnes som en delegert performance. Det innebærer at kunstner overrekker fullmakt over utøvelsen av verket til andre. Douillard medvirker ikke selv i den kunstneriske fremførelsen, men overbringer en protokoll i form av et oppføringsdokument med stringente føringer for hvordan verket skal utøves. En delegert performance er en forgrening av performancesjangeren som helhet, men kan også sees i sammenheng med den relasjonelle estetikken der et verk er med å konstituere sosiale situasjoner i det offentlige rom.

I 2022 kunne du oppleve verket på ulike steder i Oslo

The Viewers ble fremført på følgende steder:

 • Tirsdag 7. juni kl. 13-15
  Grønland torg
 • Onsdag 8. juni kl. 13-15
  Birkelunden
 • Torsdag 9. juni kl. 13-15
  Gamle vestbanen v/ Rådhusplassen
 • Fredag 10. juni kl. 13-15
  Gamle Munchmuseet på Tøyen
 • Lørdag 11. juni kl. 13-15
  Ekebergparken v/ Svenskesletta
Carole Douillard: The Viewers, 2019 (Oslo S). Foto: Inger Marie Small
Carole Douillard: The Viewers, 2019 (Oslo S). Foto: Inger Marie Smalla

Om kunstneren

Den fransk-algeriske kunstneren Carole Douillard ble født i Nantes i Frankrike. 

Douillard tok sin MFA-utdannelse ved Ècole des Beaux-Arts i Nantes med videre studier innen kunst, dans og performance ved Universitetet i Besançon. Douillard er for tiden del av prosjektet Of Public Interest, som del av International Art & Architecture Group ved Kongl. Konsthögskolan i Stockholm. 

Som kunstner og utøver bruker Douillard sitt eget eller andres nærvær i en utøving og utforskning av ulike romlige intervensjoner. Douillard beveger seg i grenseland til det spektakulære, men arbeider utfra et ønske om å unngå det sensasjonelle ved å redefinere tilskuerrollen, stedet hvor en performance finner sted, og maktforholdet mellom objektene vi omgir oss med og personene som opplever dem.

En gruppe mennesker står rett opp og ned i en gruppe foran et brutalistisk bygg. De ser rett frem og har på seg regntøy. Foto.
Carole Douillard: The Viewers, 2019 (Y-blokka).