To kunstkonsulentoppdrag til bydelshuset Sophies Minde og Kalbakken Servicebygg

Oslo kommunes kunstsamling utlyser to oppdrag som kunstkonsulent. Et av disse er som kunstkonsulent for bydelshuset Sophies Minde i bydel Grünerløkka, og et er for Kalbakken Servicebygg i bydel Grorud.
Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 
Illustrasjon/rendering som viser en rekke bygårder flankert av en grønn park med små gangveier. Foto

Stedene

Sophies Minde-bygget i Trondheimsveien 132 skal rehabiliteres både innvendig og utvendig. Bygget skal sikre barnehagekapasitet i bydelen i årene fremover, og bydelshuset skal fungere som et nav i bydelen for bydelens tjenester. Det skal etableres helsestasjon, svangerskapskontroll, Oslohjelpa og forsamlingslokaler for bydelens innbyggere samt barnehage med 20 avdelinger. Totalt er det ca. 13 000 kvadratmeter som skal rehabiliteres. Uteområdet tilhørende eiendommen skal også rustes opp som en del av prosjektet. Det skal etableres ca. 7100 kvadratmeter med utendørs lekeareal tilhørende barnehagen, de øvrige uteområdene skal bli et verdifullt supplement til beboere i området. I tillegg til innvendige lokaler er Bülow Hansens plass høyaktuell for plassering av kunst som vil bli synlig for beboerne og besøkende på Carl Berner.

Kalbakken servicebygg er planlagt lokalisert like ved Kalbakken idrettsanlegg og skole. Tomten ligger mellom bolig, barnehage og to kunstgressbaner. Bygget oppføres i massivtre med taktekking i nordisk Sedum og vil gi eksisterende anlegg en kvalitetsheving. Etablering av et servicebygg på Kalbakken vil være spesielt positivt for barn og unge, som er den primære brukergruppen av anlegget. Videre vil tiltaket bidra til å forsterke idrettsparken som en møteplass, samt være positivt for nærmiljøet for øvrig. Tiltaket er lokalisert på Kalbakken, ved siden av Kalbakken øvingsfelt.

Nøkkeloppgaver

Nøkkeloppgaver for begge utlysningene er å:

  • Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i byggeprosjektet
  • Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
  • Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

For spørsmål om oppdragene, kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Marianne Hall: tlf. 97 08 45 89 / marianne.hall@kul.oslo.kommune.no

Søknadsfrist 20. februar 2023

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Søknadsfrist for begge utlysningene er 20. februar 2023.