Refstad skole - åpen prekvalifisering

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten inviterer til åpen prekvalifisering for utendørs kunstprosjekt til skoletorvet. Uteprosjektet er tenkt som en stedsspesifikk skulptur eller installasjon som skal åpne skolen og være inviterende.

Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 

Om nye Refstad skole

Oslo kommune bygger ny skole i bydel Bjerke. Refstad skole skal bygges som en 4-parallell barneskole fra 1-7. trinn, med 840 elever og 135 ansatte.

Skolebygget ligger i en bakke i enden av en blindvei, omgitt av et boligfelt, grøntanlegg, idrettsanlegg og næringsbygg som nærmeste nabo. På nordsiden av tomten går Bjerke travbane forbi. Selve skoletomten er liten, men skolen har tilgang på grønt- og idrettsanlegget som ligger på nabotomtene.

Bygget aktiviserer alt uteareal, også byggets tak. På byggets tak vil det bli både ute-klasserom og skolegård. Skolebygget er godt tilpasset landskapets kuperte tomt, noe som gir skolegården mange intime uterom i ulike plan. Selve bygningsmassen består av tre monduler, bundet sammen via 1. etg. Bygg 1 og 3 har også en glassbro-forbindelse i 2. etg. Man ankommer bygget fra alle kanter, men hovedinngangen ligger mot Økern Torgvei. Her finner du Skoletorget med trappeamfi og hovedinngangen som blant annet fører til skolens hjerte med allrom, bibliotek, og administrasjon.

I nærområdet er det planlagt (ikke vedtatt) et lite bydelstorg på andre siden av Økern Torgvei.

Rendering som viser et torg med beplantning og bygninger, utsiktspunkter og mennesker i aktivitet. Rendering

Info om utlysningen

Formålet med prekvalifiseringen er å finne kandidater til en lukket konkurranse. Kunstutvalget søker kunstnere som har erfaring med å jobbe med større utendørs kunstprosjekter. Det er også ønskelig at kunstner har god forståelse for rom og bruker. Gode samarbeidsevner vektlegges.

Økonomi og fremdrift

  • Kunstbudsjett: kr 980 000,-
  • Innleveringsfrist til prekvalifisering: 30. september 2021
  • Montering / ferdigstilling av kunstprosjekt: 2023

Spørsmål kan rettes til kunstkonsulent Anita Hofgaard: tlf. +47 988 39 056

Krav til kunstner

Interesserte kunstnere skal sende en stk PDF-fil bestående av CV, bilder fra tidligere relevante prosjekter og en kort tekst på maks 1/2 A4- side som begrunner interessen for prosjektet. Den totale størrelsen på PDF-filen må ikke overstige 5 MB. Merk både PDF-fil og e-post med:

Navn_ Prekvalifisering Refstad skole

Presentasjoner sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no

Prosjektopplysninger

  • Kunstkonsulent: Anita Hofgaard
  • Prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling: Marianne Hall
  • Byggherre: Undervisningsbygg, Oslo kommune
  • Arkitekt: Asplan Viak AS