Minnested for snøen – en samtale om kunst, minner og snø

Samtale på Deichman 21. november kl. 16.

Hvem og hva skal vi minnes i offentlige rom? Dette er et spørsmål som har fått ny aktualitet gjennom det siste tiårets monument-aktivisme rettet mot gamle statuer i bronse og stein.

Kategori
Arrangement
Sist oppdatert: 
Hvite blomster i en park. Foto.
© Runa Sandnes (f. 1975) Minnested for snøen, 2021. Foto: Runa Sandnes

Tirsdag 21. november kl. 16 inviterer Oslo kommunes kunstsamling til en samtale på Deichman Bjørvika mellom kunstner Runa Sandnes, Trude Schjelderup Iversen (KORO) og Torgrim Guttormsen (NIKU). Ordstyrer er Per Gunnar Eeg-Tverbakk (Kulturetaten, Oslo kommunes kunstsamling).

Et annerledes minnested

Oslo kommunes kunstsamlings nyinnkjøpte Minnested for snøen av Runa Sandnes er ulikt andre minnesteder. Det er ikke er forbundet med en konkret hendelse eller person. Det finnes heller ingen pårørende. 

Minnested for snøen er et selvinitiert kunstverk som åpner for en samtale om hva minnesteder kan være, hvilke historier de kan fortelle og hvordan de lykkes eller feiler.

Video: Minnested for snøen av Runa Sandnes

Video produsert av Runa Sandnes. Drone ved Frode Sten Jacobsen.

Lokalhistorie og globale klimaspørsmål

Kunstverket tar form av en blomstereng som markerer unnarennet i den gamle hoppbakken på Ola Narr på Tøyen. Dette var én av Oslos 350 hoppbakker. I dag er antallet redusert til tre.

Hoppbakken spilte en viktig rolle i lokalmiljøet på Tøyen. I 1948 hadde det tradisjonelle 17. mai-hopprennet på Ola Narr hele 50 000 tilskuere. Minnested for snøen tar utgangspunkt i denne lokale Oslo-historien, samtidig som det setter søkelys på globale klimaspørsmål.

Om deltakerne

  • Runa Sandnes er en norsk kunstner bosatt i Oslo. Hun er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og Camberwell College of Art and Design, London.
  • Trude Schjelderup Iversen er seniorkurator i KORO – Kunst i offentlige rom og ph.d.-kandidat i kunstteori ved Universitetet i Oslo.
  • Torgrim Sneve Guttormsen (Ph.d.) er arkeolog og seniorforsker i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og leder for avdeling for kulturarv og samfunn.
  • Per Gunnar Eeg-Tverbakk jobber som seniorkonsulent i Kulturetaten, Oslo kommunes kunstsamling.

Praktisk informasjon

  • Arrangementet er gratis og krever ikke påmelding
  • Samtalen vil foregå på norsk
  • Tidspunkt: Tirsdag 21. november, fra kl. 16 – 17
  • Sted: Deichman Bjørvikas kinosal i underetasjen