Kunstkonsulentoppdrag til Holmliaparken

Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten søker en kunstkonsulent til Holmliaparken, bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Søknadsfrist: 08.06.2023.

Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 
Flere krakker står rundt en bålpanne i en park. Foto.
Holmliaparken. Foto: Bymiljøetaten / Oslo kommune

Holmliaparken ligger sentralt til på Holmlia i bydel Søndre Nordstrand og er en del av et eksisterende grøntdrag med stort potensiale, ca. fem minutters gange fra Holmlia senter med tog og busstasjon. Parken er delt inn i fem soner, og to av disse «Paviljongen» og «Høyden» er nå planlagt oppgradert med ny turvei, beplantning og nye soner for lek og aktivitet.

Parken er høyaktuell for et kunstprosjekt som skal være avgrenset til «Paviljongen» og «Høyden», men som gjerne kan gå i dialog med videre tenkt utvikling av parken med alle fem soner og eksisterende kunst. Bård Breiviks skulpturer Fire steiner på fire plasser (1987) er plassert i området, den ene står i parken i sonen til «Paviljongen». Les mer om disse verkene her.

En stein skulptur står på gresset foran et gjerde. Foto.
Fire steiner på fire plasser, 1987 © Bård Breivik / BONO. Fotografi: © Werner Zellien

Parken er tilnærmet bilfri med et rikt naturmangfold med både bekk og skogsløp. Parken som i dag er svært nedslitt, oppleves mer som en transportåre. Målet med oppgraderingen er å bedre møteplasser og aktivitet for alle brukere, å skape en trygg park og et attraktivt besøksmål. Oppgraderingen av Paviljongen og høyden strekker seg over et område på ca 230 meter, men en 700 meter lang sti skal til slutt bli parkens ryggrad og forbinde de forskjellige områdene og skape sammenhenger på tvers. Transformasjonen skal gjøre parken til et trygt og sosialt rom hvor man kan være i aktivitet, sitte på en benk i solen, gå tur, dyrke grønnsaker, gå på oppdagelsesferd i naturen eller bare få en pause fra byen.

Holmlia har et engasjert, sammensatt, og aktivt lokalsamfunn. Det er mange aktiviteter i parken, med utekino, bibliotek, konserter og markeder – med mer. Lek, bærekraft, biologisk mangfold og lokal forankring er stikkord for kunstprosjektet.

Nøkkeloppgaver for oppdraget

  • Utvikle og forankre det kunstfaglige grepet i landskaps/byggeprosjektet
  • Tilpasse kunstprosjektet til eksisterende kunst og landskap
  • Lede samarbeidspartnere i kunstutvalget
  • Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Involverte

  • Prosjekteier: Oslo kommunes kunstsamling
  • Byggherre: Bymiljøetaten
  • Landskapsarkitekt forprosjekt: Pir 2 (Landskapsarkitekt for detaljprosjektet er ikke avklart)
  • Bydel: Søndre Nordstrand

Gjennomføring: 2024/25

For spørsmål om Holmliaparken prosjektet kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig Lily Vikki: Tlf. 482 58 520 / lily.vikki@kul.oslo.kommune.no

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes til postmottak@kul.oslo.kommune.no eller via KOROs oppdragsportal om du er registrert der.

Søknadsfrist: 08.06.2023