OSLO PILOT

OSLO PILOT var et toårig prosjekt som utforsket kunstens rolle i og for offentlige rom.

Kategori
Ferdigstilt prosjekt
Prosjektperiode
2015-2017
Sist oppdatert: 
Bilde av anleggsarbeidere i en gate, Et kontorbygg i bakgrunnen. Foto

Kuratorene Eva González-Sancho og Per Gunnar Eeg-Tverbakk ble ansatt av Kulturetaten i Oslo kommune for å berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale. 

Forprosjektet, som omfattet en rekke presentasjonsformer, publikasjoner og diskusjonsfora, engasjerte medvirkende både innenfor og utenfor kunstscenen til å utvikle en optimal modell for en periodisk mønstring av kunst i offentlige rom i Oslo.

Prosjektets hovedanliggende er refleksjoner over tid. Hvordan kan et kunstverk gripe inn i byens offentlige rom når disse hele tiden er i endring? Hvordan kan kunstneren påvirke disse rommene ved å ta usikkerheten i besittelse heller enn å nøytralisere den? Hvordan skape kunst innenfor byens og det offentlige roms stadig skiftende kontekst på en slik måte at arbeidet utfordrer og utforsker tilvante forestillinger om det permanente og det flyktige? 

For å tilnærme seg disse spørsmålene ble prosjektet bygget opp rundt fire temaer for undersøkelser: Reaktivering, Periodisitet, Forsvinning og Offentlig. Disse problemstillingene utforsket kunstnere, poeter, kuratorer, forfattere og andre spesialister under hele OSLO PILOT og på tvers av forskjellige arbeidsformer.

OSLO PILOT ble initiert og finansiert av Kulturetaten i Oslo kommune.