Tilbake til oversikten

Gratulerer til mottagerne av KOROs masterstipend

Fire stykker har mottatt KOROs Masterstipend 2022. Oslo kommunes kunstsamling gratulerer!

Ingrid Skard Skomedal og Tordenskiold.

Sverre Wyller (1953) og Vera Wyller (1957): En blå stasjon, 2016. Freske. 499 × 607 × 12 cm. Fotografi: © Bent Erik Myrvoll

Ingrid Skard Skomedal og Tordenskiold.
Sverre Wyller (1953) og Vera Wyller (1957): En blå stasjon, 2016. Freske. 499 × 607 × 12 cm. Fotografi: © Bent Erik Myrvoll
Nyhet09.06.2022

Vi er veldig stolte og glade for at vår kollega Ingrid Skard Skomedal er en av de som får KOROs masterstipend i 2022!

Ingrid Skard Skomedal er utdannet konservator og tar en videreutdanningsmaster i arkitekturvern ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Hun er interessert i bevaring og gjenbruk av kunst i offentlige rom og ønsker å belyse problemstillinger knyttet til kva som blir lagt vekt på i verneplaner og verdivurderinger, særlig ved endring av bruk av eller eierforhold til bygninger.

Skomedal har tidligere skrevet om restaurering av Oslopiken som del av sin masterutdannelse.
Teksten kan leses i en noe omarbeidet form her på våre nettsider [lenke]

Det er også gøy å se at Mariell Sjåstad Sørhaug har fått KOROs masterstipend. Sørhaug skal skrive om muralmaleriteknikken buon fresco og bruken av denne teknikken i norsk offentlig utsmykking. Hun tar utgangspunkt i den monumentale fresken En blå stasjon (2016) av Sverre Wyller (f. 1953) og Vera Wyller (f.1957) på Løren T-banestasjon i Oslo, som er en del av Oslo kommunes kunstsamling. Sørhaug er masterstudent i kunsthistorie ved Universitetet i Bergen.

De øvrige som har fått stipend er: Emilie Netskar, masterstudent ved Norges miljø-og biovitskaplege universitet, Fakultet for Landskap og samfunn, Institutt for Landskapsarkitektur, og Trond Erik Olsen, masterstudent i visuell kultur ved Københavns Universitet.

Gratulerer til dere alle!

Juryen besto av: Satiness Eisele (KORO), Marte Danielsen Jølbo (KORO), Kjetil Fallan (Kunsthistorie, Universitetet i Oslo) og Trude Schjelderup Iversen (KORO).

Følg oss!

Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev for å motta informasjon om Oslo kommunes kunstsamling, avdukninger og andre arrangementer i regi av Oslo kommunes kunstsamling.

Følg oss på Instagram: @oslo_kommunes_kunstsamling og Facebook: Oslo kommunes kunstsamling