Tilbake til oversikten

Invitasjon til prekvalifisering - Minnesmerke av Ellisiv av Kyiv - FRIST 6. MARS

Oslo kommunes kunstsamling inviterer i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening til åpen prekvalifisering over et minnesmerke av Ellisiv av Kyiv, dronning og hustru av Harald Hårdråde. Verket skal plasseres i Schweigaardsgate mellom Klosterenga park og Middelalderparken på Harald Hårdrådes plass, i et område av historisk betydning for Oslo. Minnesmerket på Harald Hårdrådes plass er både ment å løfte frem ukrainsk og norsk middelalderhistorie, og ikke minst den historiske forbindelsen mellom landene.

Utlysning14.02.2023

I årene 1034-1043 tjenestegjorde Harald Hårdråde (1015-1066) hos den ukrainske fyrsten Jaroslav i Kyiv. Hårdråde ble etter hvert høyt ansett hos fyrsten og fikk av den grunn mulighet til å gifte seg med fyrstens datter, prinsesse Jelisaveta. Sammen flyttet prinsessen, som fikk navnet Ellisiv av Kyiv, og den norske kongen til Norge. 

Minnesmerket som søkes Harald Hårdrådes plass må være tilpasset det tilgjengelige arealet. Verket kan være på bakkeplan, og ha en tredimensjonal form som ikke overskrider en høyde på 1 meter. Minnesmerket må også være utført i værbestandige materialer som tåler norsk utendørsklima året gjennom. Etter endt prekvalifisering inviteres tre kunstnere til en lukket konkurranse. Deltakere som velges ut til den lukkede konkurransen mottar et konkurransehonorar på kr 30.000,- for utarbeidelse av en skisse som illustrerer forslag til minnesmerket.

Kunstneren som vinner oppdraget mottar kr. 350 000,- til produksjon og honorar. Summen må også dekke eventuelle reiser i forbindelse med gjennomføringen. Grunnarbeid og montering dekkes av oppdragsgiver. Administrasjon av konkurransen og oppfølging av produksjon av verket gjøres av Norsk Billedhoggerforening.

Til den åpne innsendelsen skal kunstnere som ønsker å delta i prekvalifiseringen levere en kort motivasjonstekst (maks 2000 tegn) på norsk eller engelsk, en oppdatert cv, og 5-10 bilder av egne verk.

Følgende jury er oppnevnt til å vurdere åpen prekvalifisering og konkurranse:

Volodymyr Sheiko, representant, Ukrainian Insitute

Torgrim Sneve Guttormsen, (PhD) arkeolog og seniorforsker (forsker I) Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Stian Ådlandsvik, kunstner, oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening

Viel Bjerkeset Andersen, kunstner, oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening

Ingrid Skard Skomedal, Konservator NKF-N, Oslo kommunes kunstsamling

Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Seniorkonsulent/Kurator, Oslo kommunes kunstsamling

Sekretær for juryen er Erik Steen, daglig leder i Norsk Billedhoggerforening. Oppdraget gjennomføres i tråd med Norsk Billedhoggerforenings konkurranseregler.

FRIST FOR INNLEVERING: 6. MARS

For mer informasjon se:

http://www.norskbilledhoggerforening.no/ellisiv?rq=ellisiv

Harald Haardraades plass. Foto: Google maps

dronebilde av utsnitt gamlebyen med Harald Haardraades plass i sentrum av bildet
Harald Haardraades plass. Foto: Google maps