Tilbake til oversikten

Leik av Sigve Knutson til Prinsdal skole

Prinsdal skole stod ferdig i 1953 og har blitt utvidet og renovert flere ganger gjennom årenes løp, i takt med byens vekst. I 2019 ble et tilbygg og nye ballbaner ferdigstilt. Det ble samtidig avsatt midler til et kunstprosjekt plassert i skolegårdens naturområde. Etter en konkurranse ble Sigve Knutson (f. 1991) tildelt oppdraget og med skulpturen Leik gir han en enkel blyanttegning monumental form blant skolens trær.

Leik. Model av skulptur. Foto: Sigve Knutson

Illustrasjon Av Tilbygg Spinn Arkitekter

Leik. Model av skulptur. Foto: Sigve Knutson
Illustrasjon Av Tilbygg Spinn Arkitekter

Fra tegning til skulptur

Nyhet23.09.2021

Sigve Knutson er en ung kunstner med et allerede tydelig kunstnerskap og Leik er hans første offentlige skulptur. Med sine 4 meter i høyden, utført som en avstøpning i aluminium, tilfører Knutson kontraster som inviterer til berøring og lek.

Skulpturens form har blitt til gjennom en prosess hvor kunstneren først har jobbet med tusjtegninger for så å bygge og bearbeide disse tegningenes form tredimensjonalt i sitt atelier; fra tegning til skulptur. I skolens vestibyle vil det også monteres innrammede skisser som en del av det permanente prosjektet.

Sigve Knutson (f. 1991, Norge) Leik (2021) Prinsdal skole. Foto: Trond A Isaksen

Foto av Sean Santiago for PIN-UP Magazine

Sigve Knutson (f. 1991, Norge) Leik (2021) Prinsdal skole. Foto: Trond A Isaksen
Foto av Sean Santiago for PIN-UP Magazine

Samtidskunst og sittebenk​

Den organiske linjen er et tilbakevendende tema i Knutsons arbeider, hvor formene gir assosiasjoner til naturens egen formgivning, eller arkitektur.

Knutson jobber ofte med funksjon i kombinasjon med det skulpturelle. Det interesserer han når et kunstverk potensielt kan inneha en praktisk funksjon i hverdagen, og Leik kan i tillegg til å være en samtidsskulptur tenkes å bli gjort nytte av som en slags overdimensjonert sittebenk.

Kunstutvalg

Kunstkonsulenter: Are Blytt og Hans Christian Skovholt

Brukerrepresentant: Ulike representanter fra Prinsdal skole

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF ved prosjektleder Anette Dahl

Arkitekt: Spinn Arkitekter ved Daniel Peter Barth

Landskapsarkitekt: IN’BY ved Peter Bostrøm

Oslo kommunes kunstsamlings prosjektleder: Marianne Hall

Skulpturen ble avduket 27. september av byråd Omar S. Gamal. Her sammen med Sigve Knutson (t.v) og med en spesiallaget tote-bag som ble delt ut til alle elevene på Prinsdal skole (t.h). Byråden gikk selv på denne skolen som barn.