Tilbake til oversikten

Velkommen til vårt nye nyhetsbrev!

Oslo kommunes kunstsamling forvalter en stor kunstsamling. Vi jobber tett med aktive kunstnere, kuratorer og kunstkonsulenter om å produsere kunstprosjekter til skoler, barnehager, offentlige bygg og uterom. Vi kuraterer verk fra samlingen inn i nye kontekster og vi plasserer ut verk på ulike plasser, innendørs og utendørs i Oslo by. Vi restaurerer verk og vi kjøper jevnlig inn kunst fra gallerier og utstillinger. Alt dette vil vi gjerne fortelle mer om. 

Nyhet03.02.2022

Vi jobber nå målrettet for å i større grad å kunne formidle våre mange aktiviteter til både et fagpublikum og et generelt kunstinteressert publikum.

Som del av dette arbeidet har vi nå opprettet et nyhetsbrev for å kunne fortelle regelmessig om nyheter knyttet til kunstsamlingen.

Nyhetsbrevet er designet av Bielke + Yang som også har designet kunstsamlingen.no.

Der vil vi publisere informasjon om pågående kunstprosjekter, innkjøp, intervjuer med kunstnere, fagartikler og essays.

I tillegg vil vi publisere informasjon om oppdrag. Det siste er rettet mot kunstnere og kuratorer som kan være aktuelle for oppdrag hos oss.

Vi håper at du melder deg på nyhetsbrevet og følger med på våre aktiviteter.

Meld deg på!

Forsidefoto

Signe Marie Andersen (1968)

Mannen med alle avisene

2012

Digitalfoto, gliclee print