Tilbake til oversikten

Workshop for ungdom på Korsvoll

Det er av stor betydning for Oslo kommunes kunstsamling å involvere barn og unge som aktive deltagere i kunstopplevelser fremfor å gjøre de til passive konsumenter av kultur. Dette er med på å fremme eierskap både til verk og prosess, i tillegg til all god verdiskaping som ligger i det å utfolde seg kunstnerisk og kreativt.

Foto: Trond Isaksen

Ungdom i workshop
Ungdom i workshop
Foto: Trond Isaksen

Workshop for ungdom på Korsvoll

Nyhet29.03.2023

Oslo kommunes kunstsamling har i mars hatt workshops for en gruppe ungdommer i alderen 13-18 år på Korsvoll i bydel Nordre Aker. Over tre ettermiddager har lokal Korsvollungdom arbeidet med danser Ida Ivaas og kunstner Shahrzad Malekian, og deltatt både i koreografi- og kostymeutarbeidelser. Workshopen med ungdommene skal munne ut i en performance, og er en del av kunstprosjektet Off-site laget til nye Korsvoll flerbrukshall.

I tillegg til workshop og performance består kunstprosjektet Off-site av en utendørs skulpturserie plassert i området rundt flerbrukshallen. Disse skulpturene speiler velkjente elementer i det offentlige rom og idrettsplasser, der barn og unge treffes til sportslige utfoldelser. Kunstner Shahrzad Malekian har til sammen laget 18 skulpturer, alle bygget opp av geometriske former i nyanser av blått, hvitt og gult, som i sitt lekne uttrykk inviterer publikum til bevegelse og interaksjon.

Shahrzad Malekian er en del av kunstnerkollektivet Tenthaus i Oslo, og arbeider interdisiplinært innenfor en sosial praksis med deltagelse som kunstnerisk strategi. Malekian anvender menneskekroppen som verktøy i en utforskning av ulike sosiale, kulturelle og politiske sammenhenger, gjerne i en undersøkelse av institusjonelle maktstrukturer.

Korsvoll flerbrukshall er tegnet av arkitektene Hille Melbye AS og består av både idrettshall, forsamlingslokale og en barnehage. Kunstkonsulent og kurator for prosjektet er Ida Højgaard Thjømøe. Oslo kommunes kunstsamlings prosjektleder er Ole Giskemo Slyngstadli. Kunstutvalgets medlemmer består i tillegg til kurator og prosjektleder av Kristin Danielsen (Brukerrepresentant, Korsvoll IL), Elisabeth Rasch (Brukerrepresentant, barnehagen), Espen Foss Johansen (Byggherre, PL) og Anne-Lene Bakken Ulseth (Byggherre, Ass PL).

Malekians kunstprosjekt Off-site vil ha offisiell åpning 5. mai.