Forestilte fellesskap - Oslos monumentale minnekultur og feiringstradisjon

I år har Oslo 400-årsjubileum, og vi har tatt initiativ til å etablere et nytt kunstverk til byen. Nå har vi gleden av å invitere til det andre av flere arrangementer som belyser temaer og problemstillinger knyttet til oppdraget og verket som er i ferd med å bli til. 

Torsdag 18. april kl. 18 på Gamle Munch vil arkeolog og seniorforsker Dr. Torgrim Sneve Guttormsen ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ta for seg sentrale minnemonumenter i Oslo.

Kategori
Arrangement
Dato for arrangement
Sist oppdatert: 
Statue av Christian IV på Stortorvet i Oslo. Foto.
Carl Ludvig Jacobsen: Christian IV (1577-1648), 1880. Foto: Per Berntsen

Om foredraget

1800-tallet var monumentenes storhetstid i Europa, og ifølge minneforskeren Pierre Nora (Les Lieux de Mémoire, 1984-92) innledes i denne perioden minnefestenes æra. Det skjer på tilsvarende vis også for den unge nasjonen Norge og Oslo som nasjonenes hovedstad.

I sitt foredrag vil Guttormsen snakke om intensjonen bak oppføringen av minnemonumenter i Oslo og hva de symboliserte i sin samtid, som vitnesbyrd om datidens “forestilte fellesskap” (jfr. Benedict Anderson).

Han vil også belyse hvordan monumentene har vært viktigere i visse historiske perioder fremfor andre, hvordan de brukes i politisk sammenheng, og hvordan stil og uttrykksform påvirker både opplevelsen og forståelsen av monumentene.

Svart-hvitt foto av en stor menneskemengde som er kommet for å se avdukingen av en bauta i Gamlebyen i Oslo.
Avdukingen av bautaen over Harald Hårdråde, 26. oktober 1905. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo museum

Om Torgrim Sneve Guttormsen

Guttormsen (PhD) er arkeolog og seniorforsker (forsker I) ved NIKU. Hans forskning og publikasjoner omfatter fagemner som ‘public’ arkeologi og samtidsarkeologi, kulturarvsstudier med vekt på teori, politikk og forvaltning, minnestudier og monumentforskning.

En hovedtematikk for Guttormsen har i løpet av de siste årene vært forskning og rådgiving om omstridt kulturarv, både om konfliktfulle monumenter og om kulturminner skapt av terrorisme. Guttormsen er minnefaglig rådgiver for Oslo kommunes kunstsamling i ulike prosjekter som angår minnemonumenter og minnesteder.

Person står og smiler mot kamera med armene i kors. I bakgrunnen skimtes Kirkeristen i Oslo.
Arkeolog og seniorforsker Dr. Torgrim Sneve Guttormsen. Foto: NIKU

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 18. april kl. 18 

Sted: Gamle Munch på Tøyen

Arrangementet er gratis og åpent for alle. 

Foredraget vil filmes, slik at du også kan se det i etterkant.

Kafeen på Gamle Munch vil være åpen. Vi oppfordrer alle til å handle det de ønsker før arrangementet begynner kl. 18.

Gikk du glipp av arrangementet?

Her kan du se opptak av foredraget:

Video: Foredrag: Forestilte fellesskap

Arkeolog og seniorforsker Dr. Torgrim Sneve Guttormsen ved NIKU om sentrale minnemonumenter i Oslo og feiringen av dem.

Om kunst til byjubileet

Oslo kommunes kunstsamling har tatt initiativ til å markere byjubileet med et nytt kunstverk til byen. I 2022 ble det gjennomført en åpen utlysning der byens kunstnere kunne melde sin interesse for oppdraget.

Hele 156 kunstnere meldte sin interesse, og seks av disse ble invitert inn i konkurransen. Disse var Hanan Benammar og Mattias Cantzler, Marthe Ramm Fortun, Helle Siljeholm, Sille Storihle og Ayatgali Tuleubek. Sommeren 2023 ble det klart at Sille Storihle fikk oppdraget med prosjektet Open Call.