Open Call (Byjubileet 2024)

Sille Storihle har fått oppdraget om å skape et nytt kunstverk til byen, i anledning Oslos 400-årsjubileum. Kunstverket har arbeidstittelen "Open Call", og vil presenteres høsten 2024.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2023-2024
Sist oppdatert: 
Foto: Istvan Virag

Bakgrunn for prosjektet

Oslos byjubileum i 2024 markerer viktige historiske begivenheter, som hjelper oss å både minnes og reflektere over Oslo som by og landets hovedstad.

I 2024 er det fire hundre år siden Christian IV grunnla Christiania (senere Kristiania) i Kvadraturen. Det skjedde etter at en omfattende bybrann la Oslo, som den gang lå i Gamlebyen, i ruiner.

Tre hundre år etter bybrannen, i 1924, fikk byen Oslo-navnet tilbake. Navnebyttet gjenopprettet forbindelsen mellom middelalderens landsby og opplysningstidens storby, og la grunnlaget for dagens hovedstad.

Prosjektet til Oslo kommunes kunstsamling har som ambisjon å gå i dialog med dagens by og, med historien som bakteppe, peke inn i fremtiden til et Oslo vi enda ikke kjenner. Kunstverket skal samhandle med ulike steder og miljøer i byen, og vil inngå i kunstsamlingen.

Prekvalifisering og konkurranse

Valg av kunstner skjedde gjennom en åpen prekvalifisering med påfølgende konkurranse. 

Hele 156 kunstnere meldte interesse for prekvalifiseringen, hvorav seks kunstnere ble invitert til konkurransen. Disse var Hanan Benammar og Mattias Cantzler, Marthe Ramm Fortun, Helle Siljeholm, Sille Storihle og Ayatgali Tuleubek.

I sommer ble det klart at Sille Storihle får oppdraget med å lage jubileumsverket, som har arbeidstittelen Open Call.

Portrettfoto av person med dekorativ bakgrunn i rådhuset.
Kunstner Sille Storihle. Foto: Istvan Virag

Om Open Call

Open Call er en filmproduksjon basert på spilldesign og laiv (live action roleplaying games). Verket tar utgangspunkt i etiske, politiske, historiske og sosiale spørsmål rundt kunst i offentlige rom, og vil være et portrett av Oslo anno 2024, med blikk mot fremtiden.

I Open Call iscenesetter Sille Storihle en fiktiv konkurranse, med utgangspunkt i konkurransen som hen deltok i om å lage jubileumsverket til Oslo. Gjennom spilleren Kunstneren, inviterer Storihle fem oppdiktede Oslo-borgere til å komme med sine forslag til kunst til byjubileet. Kunstverkets sluttresultat blir en film som vil vises på flere steder i byen til neste år.

Om kunstneren

Sille Storihle (f. 1985) jobber med film og publikasjoner. Fra 2012 til 2020 drev Storihle den queer-feministiske plattformen FRANK sammen med Liv Bugge. 

Storihle har en Bachelor fra Kunstakademiet i Trondheim (NTNU) og en Master in Aesthetics and Politics fra California Institute of the Arts, Los Angeles (CalArts). 

Hen har blant annet vist arbeider på CPH:DOX, Kunstnerforbundet, LIAF, M HKA, Kunsthall Oslo, Nasjonalmuseet, GiBCA – Göteborg International Biennial for Contemporary Art, Performa, og Sharjah Biennialen. 

Storihle er universitetslektor ved Filmkunstskolen i Kabelvåg.

Fra FRANK, 2021, redaktør Sille Storihle.
Just a Little Lovin'. Foto: Sille Storihle.
FRANK publikasjoner. Foto: Istvan Virag.
The Group Crit stills. Foto: Sille Storihle.
The Group Crit stills. Foto: Sille Storihle.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
Kunstner Sille Storihle
Kunstfaglig prosjektleder, kurator Mari F. Sundet
Medlemmer i jury for prekvalifisering Steffen Håndlykken (UKS), Sebastian Makonnen Kjølaas (BO), Ebba Moi (NBF), Mari F. Sundet (leder av juryen, Oslo kommunes kunstsamling) og Per Gunnar Eeg-Tverbakk (Oslo kommunes kunstsamling)
Medlemmer i jury for konkurransen Makda Embaie (UKS), Marianne Heier (BO) og Hilde Tørdal (NBF), i tillegg til Mari F. Sundet (Oslo kommunes kunstsamling), Per Gunnar Eeg-Tverbakk (Oslo kommunes kunstsamling) og Martin Berner Mathiesen (Oslo kommunes kunstsamling)
Forventet ferdigstillelse Høst 2024