Invitasjon til prekvalifisering for kunst på Fornebubanen - FRIST 30. APRIL

Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Oslo kommune og Viken Fylkeskommune inviterer nå kunstnere til å delta i en åpen prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner.
Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 
Skøyen stasjon (Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter)
Vækerø stasjon (Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter)
Lysaker stasjon (Asplan Viak, Longva Arkitekter og Arup)
Fornebuporten stasjon (Zaha Hadid Architects og A-lab)
Flytårnet stasjon (Mestres Wåge, Imago-Atelier de Arquitectura Engharia Lda og Josè Gigante – Arquitecto Ld)
Fornebu stasjon (Zaha Hadid Architects og A-lab)

Ny T-banestrekning fra Skøyen til Fornebu

Fornebubanen bygges som en ny underjordisk T-banetrase på 7,7 km med to nye stasjoner i Oslo kommune på Skøyen og Vækerø, og fire nye stasjoner i Bærum kommune, Viken fylkeskommune, på Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu. 

Stasjonene er utformet av de internasjonalt anerkjente arkitektbyråene Zaha Hadid, A-Lab, Mestres Wåge Arquitectes AS (NO/ES), Imago-Atelier de Arquitectura Engharia Lda (ES) og Josè Gigante – Arquitecto Lda (ES), Asplan Viak (NO), Longva Arkitekter (NO) og Arup (DK), Gottlieb Paludan Architects (DK) og L2 Arkitekter (NO). 

Hver stasjon vil få sitt unike kunstprosjekt, utviklet spesielt for den aktuelle stasjonen og til det aktuelle lokalområdet.

Interesserte kunstnere bes sende kort motivasjonstekst (maks 1 side) og portefølje (presentert i en sammenhengende PDF) til Fornebubanen: postmottak@fob.oslo.kommune.no, innen fristen 30.04.2023, kl. 14.00. 

Merk søknaden med Prekvalifisering Kunst til Fornebubanen, Ref. 23/141_navn på kunstner

Les hele utlysingen på Fornebubanens hjemmeside.

Kunstutvalget og jury

Kunst på Fornebubanen ledes av et overordnet kunstutvalg som har ansvar for gjennomføring av hele Kunst på Fornebubanen-prosjektet. Det vil i tillegg etableres kunstutvalg per stasjon der det overordnede kunstutvalget også deltar, samt arkitekt og prosjektleder fra Fornebubanen. Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling og Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling har den kunstfaglig ledelsen for kunstutvalgets arbeid.

Overordnet kunstutvalg:

  • Line Helen Danielsen – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
  • Svein Helge Treimo – spesialrådgiver Viken fylkeskommune v/seksjon kulturutvikling
  • Mari Fredriksen Sundet – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling
  • Per Gunnar Eeg-Tverbakk – kunstfaglig prosjektleder Oslo kommune v/Oslo kommunes kunstsamling
  • Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen
  • Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS

Konkurransene skal vurderes av en jury som består av den enkelte stasjons kunstutvalg, samt styrkes med et eksternt jurymedlem for fagfellevurdering. Dette jurymedlemmet skal være en uavhengig part med kunstfaglig kompetanse og oppnevnes på nasjonalt nivå av Norske Billedkunstnere (NBK).

Video: Fornebubanen - virtuell reise 2023

Fornebubanen - virtuell reise