Kunst på Fornebubanen

​Fornebubanen blir en ny T-banetrasé med seks stasjoner fra Skøyen til Fornebu. Det skal etableres kunst på hver stasjon som vil gå i dialog med stasjonenes karakteristiske arkitektur og det omkringliggende bymiljøet.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2022-2029
Sist oppdatert: 
Sirkulær stasjonsbygning med trær omkring. Kiosk og inngang til t-bane. Passasjerer på vei til og fra stasjonen. Foto av rendering.
Fornebuporten stasjon (Zaha Hadid Architects og A-lab)

Om prosjektet

Fornebubanen bygges i samarbeid mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med mål om å utvikle et sikkert, miljøvennlig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for en region i kraftig vekst, som legger til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling.

Stasjonsbygningene på Fornebubanen er viktige for byutviklingen langs traséen. Her vil kunsten, som etableres på hver stasjon, også være sentral i utviklingen av gode byrom og infrastruktur. Den vil oppleves av både de reisende og de som oppholder seg i områdene for øvrig.

Fornebubanen har avsatt 22,5 millioner kr. til kunsten. Byggekostnadene for Fornebubanen er estimert til totalt 16,2 milliarder 2018-kroner. 

Les mer om Fornebubanen, som er den største T-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår.

Video: Fornebubanen - virtuell reise 2023

Fornebubanen - virtuell reise

Åpen prekvalifisering og konkurranse

I februar 2023 ble det gjennomført en prekvalifisering om å utforme kunsten på Fornebubanens seks stasjoner: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet, og Fornebu stasjon. 

Over 500 kunstnere meldte sin interesse, og på bakgrunn av prekvalifiseringen har kunstutvalget invitert 18 av disse kunstnerne til lukket konkurranse, fordelt på de seks stasjonene.

Disse stasjonene og kunstnerne er: 

Skøyen stasjon

 • Randi Nygård
 • Andreas Siqueland
 • Sara Eliassen

Vækerø stasjon

 • Idun Baltzersen
 • Anna M. Sigmond Gudmundsdottir
 • Yngve Holen

Lysaker stasjon

 • Marthe K. Kampen og Johannes B. Hansen
 • Daniel Dewar og Grégory Gicquel
 • Signe Solberg

Fornebuporten stasjon

 • Anders Holen
 • Cecilia Jonsson
 • Lutz-Rainer Müller og Stian Ådlandsvik

Flytårnet stasjon

 • Ingrid Eggen
 • A Kassen
 • Synnøve Sizou G. Wetten

Fornebu stasjon

 • Lillian Tørlen og Ann Kristin Einarsen
 • Kaia Hugin
 • Markus Lantto og Per Kristian Nygård
Vækerø stasjon (Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter)
Skøyen stasjon (Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter)
Lysaker stasjon (Asplan Viak, Longva Arkitekter og Arup)
Fornebu stasjon (Zaha Hadid Architects og A-lab)
Flytårnet stasjon (Mestres Wåge, Imago-Atelier de Arquitectura Engharia Lda og Josè Gigante – Arquitecto Ld)

Om samarbeidet

​Kunst på Fornebubanen organiseres som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Sporveien AS og Fornebubanen (FOB). 

Partene ivaretar en kunstfaglig og helhetlig organisering av prosjektet. Utover kommunens og fylkeskommunens kunstfaglige ledelse er det Fornebubanen som har ansvar for den økonomiske avsetningen.

Vækerø stasjon og Skøyen stasjon ligger i Oslo kommune, og kunstverkene på disse stasjonene vil bli del av Oslo kommunes kunstsamling. De øvrige stasjonene ligger i Akershus, og kunsten her vil tilhøre Akershus fylkeskommunes kunstsamling.

Detaljer

Prosjektdetaljer
TYPE PROSJEKT Permanent
KUNSTFAGLIGE PROSJEKTLEDERE Mari F. Sundet og Per Gunnar Eeg-Tverbakk fra Oslo kommunes kunstsamling, og Line Danielsen og Synnøve Øyen fra Akershus fylkeskommune
MEDLEMMER I OVERORDNET KUNSTUTVALG Leif Ingholm – prosjektleder Fornebubanen, Knut Wisthus Johansen – utviklingssjef Sporveien AS 
ARKITEKT Vækerø og Skøyen: Gottlieb Paludan Architects (DK), L2 Arkitekter (NO)
BYGGHERRE Oslo kommune, Fornebubanen
FORVENTET FERDIGSTILLELSE 2029