Kunstsamlingen og Deichman Bjørvika

Mye skulle på plass før Deichman Bjørvika, tegnet av Lund Hagem Arkitekter og Atelier Oslo, endelig kunne innvies og tas i bruk som Oslos nye storstue i juni 2020. Nye kunstprosjekter ble igangsatt i forbindelse med det nye bygget, og eldre kunstverk skulle restaureres og få ny plassering. I tillegg til kunsten fra Oslo kommunes kunstsamling, som dere ser utvalgte bilder av under, har Deichman Bjørvika et eget kunstprogram i dialog med bibliotekets øvrige litteraturbaserte program.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
© Martin Puryear (USA, 1941), Skapning fra Iddefjord, 2020 / BONO. Foto: Carsten Aniksdal / Skulpturstopp.
© Martin Puryear (USA, 1941), Skapning fra Iddefjord, 2020 / BONO. Foto: Carsten Aniksdal / Skulpturstopp.

Skapningen fra Iddefjord av Martin Puryear

Martin Puryears skulptur Creature from Iddefjord ble avduket utenfor biblioteket i dagene før åpningen, og gitt i gave fra Sparebankstiftelsen DNB til byens egen kunstsamling og Skulpturstopp.

På Anne Cath Vestlys plass utenfor det nye Deichman Bjørvika vil skapningen ruve, og invitere til lek og samspill. Skulpturen er laget av 40 separate steinblokker fra Iddefjorden, det samme som Gustav Vigeland brukte i monolitten i Vigelandsparken, en forbindelse Puryear ble spesielt glad for. Han arbeider helst med materialer som sier noe om historien, folket og steder der skulpturen skal plasseres, derfor falt valget på Iddefjordsgranitten som hedret Norges lange historie med steinarbeid- og industri. Puryears livslange studier av håndverk og håndverkstradisjoner gjør seg gjeldende i skapningen, som begynte som en modell i tre skåret ut på Puryears atelier.

Lars Ø. Ramberg, BRAINSTORM. Foto: Nicolas Vogt

BRAINSTORM

Lars Ø. Rambergs vinnerbidrag til konkurransen heter BRAINSTORM og er Nordens største neonkunstverk. 

Kunstverket er et nett av lysende neonrør, som måler 27 x 2.7 x 30 meter, og er et bilde på dagens teknologi hvor lys brukes til å sende og motta informasjon med lysets hastighet. Man kan si at Deichmans rolle som møteplass for kunnskap og informasjon blir tydeliggjort og forsterket gjennom kunstverket. BRAINSTORM flyter mellom himlingen og gulvet og visualiserer koblinger, mellom mennesker, mellom tanker, mellom steder og mellom kulturer, som en informasjonssky.

For å se en kort presentasjon av verket, se her.

Ukjent kunstner, Bartolomeus Deichman. Foto: Ingvild Brekke Myklebust
Ukjent kunstner, Carl Deichman.

Restaurering og utplassering

I tillegg til det nye kunstverk BRAINSTORM, samt ny utplassering av kunst, skulle eldre kunst fra det gamle biblioteket restaureres av kunstsamlingens konservatorer. Portrettene av jernverkseier og boksamler Carl Deichman og hans far, den dansk-norske biskopen, Bartholomæus Deichman, henger atter side om side i det nye biblioteket som bærer deres navn. 

Carl Deichman (1700 – 1780) bygde opp en samling på over 6000 bøker i løpet av sitt liv. I 1780 testamenterte han boksamlingen sin til Christiania by. Han ønsket at byens innbyggere endelig skulle få sitt første offentlige bibliotek. Han uttrykte også sin mening om hvor biblioteket burde ligge og hvordan det burde drives.

For å se en kort film om restaurering av portrettene, se her.

Konservering ved Oslo kommunes kunstsamling Foto: Ingrid Skard Skomedal