Oslo kommunes kunstsamling etterlyser forsvunnet del av skulptur

Løvinne med unger (1891) er en av Oslo kommunes kunstsamlings eldste skulpturer. I 1892 ble verket gitt i gave av ingeniør og migrant til Amerika, Carl Michael Eger (1843-1916), som gjennom sitt fremgangsrike jernverk og støperi i New York deltok i utviklingen av sentrale deler av datidens Manhattan. Nå etterlyses deler av skulpturen.
Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Sort hvitt bilde av skulpturen Løvinne med barn. Foto

Eger var oppvokst på St. Hanshaugen i Oslo og ønsket at Løvinne med unger som etter all sannsynlighet er laget av den franske kunstneren Isidore Bonheur (1827-1901), skulle plasseres i dette området. Her fikk skulpturen en ruvende plass på sin base formet som en klippe, nord for Tårnhuset sentralt på St. Hanshaugen. Verket viste den gang en årvåken løvemor med to lekne løveunger som oppmerksomt fulgte med på morens bevegelser.

I 2004 ble den ene av de to løveungene rapportert forsvunnet fra skulpturen. Den siste dokumentasjonen som foreligger av Løvinne med unger med begge løveungene tilstede er fra 1990. Oslo kommunes kunstsamling er nå i gang med å undersøke tilstanden til Løvinne med unger i et konserveringsarbeid som både innbefatter å rense den samt å gi skulpturen en nymalt og oppgradert innfestning til sokkel. I den anledning foretar Oslo kommunes kunstsamling en etterlysning av løveungen som er forsvunnet i håp om å løse gåten om hva som kan ha skjedd.

Har du informasjon?

Har du informasjon eller vet noe om verket Løvinne med unger kontakt vår konservator Ingrid Skard Skomedal: ingrid.skard.skomedal@kul.oslo.kommune.no