Invitasjon til åpen prekvalifisering for Løvinne med unger

Norsk Billedhoggerforening inviterer på vegne av Oslo kommunes kunstsamling til åpen prekvalifisering om ny løveunge til skulpturen Løvinne med unger som befinner seg i parken på St. Hanshaugen i Oslo. Fra utvalget av kunstnere som deltar i prekvalifiseringen vil juryen invitere tre kunstnere videre til en lukket konkurranse.
Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 
Sort hvitt bilde av skulptur, løvinne med barn. Foto
Foto: Ukjent fotograf

I 2004 ble den ene av de to løveungene rapportert forsvunnet fra skulpturen. Den siste dokumentasjonen som foreligger av verket Løvinne med unger med begge løveungene på plass, er fra 1990-tallet. Løveungen er etterlyst i media uten resultater.

Oslo kommunes kunstsamling inviterer kunstnere til å lage en fortolkning av den forsvunne løveungen. Kunstneriske og konservatorfaglige hensyn tilsier at det ikke er hensiktsmessig å forsøke å kopiere den forsvunne løveungen. Vi har ikke god nok dokumentasjon til å skape en replika. Den tomme plassen på plinten vil holdes av til minne om den forsvunne løveungen. Vi ønsker at en ny løveunge står på en separat sokkel/base nær løvemoren. Det er ingen føringer på kunstnerisk uttrykk eller form utover det at det skal være en fortolkning av den forsvunne løveungen i en størrelse som tilsvarer «originalen». Detaljer følger i linken under og vil også fremkomme i konkurransematerialet.

Konkurranseform

Vi inviterer kunstnere til å delta i en åpen prekvalifisering. Prosjektets jury vil deretter invitere 3 kunstnere til en lukket konkurranse hvor juryen vil velge én vinner som får i oppdrag å lage ny løveunge.

Krav til søker

Kunstnere som ønsker å delta i den åpne prekvalifiseringen skal levere en kort motivasjonstekst (maks 2000 tegn) på norsk eller engelsk, oppdatert cv og 5-10 bilder av eksisterende verk. Tekst, cv og foto lastes opp i egen portal, trykk på "Delta i prekvalifisering" nedenfor.

Deltakere i den lukkede konkurransen mottar et konkurransehonorar på kr 30.000 for utarbeidelse av en skisse som viser løveungen plassert på en sokkel/base ved siden av/inntil skulpturen Løvinne med unger.

Kunstneren som blir tildelt oppdraget mottar 600 000,- til honorar og produksjon for å produsere kunstverket. Summen må også dekke eventuelle reiser i forbindelse med gjennomføringen. Grunnarbeid og montering dekkes av oppdragsgiver. Den utvalgte kunstneren vil motta et detaljert program for oppdraget. Administrasjon av konkurransen og oppfølging av produksjon av verket gjøres av Norsk Billedhoggerforening.

Jury

Følgende jury er oppnevnt til å vurdere åpen prekvalifisering og konkurranse:

 • Linn Lervik, kunstner, oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening.
 • Jan Freuchen, kunstner, oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening.
 • Ole Rikard Høisæther, Generalsekretær for Oslo Byes Vel
 • Ingrid Skard Skomedal, Konservator NKF-N, Oslo kommunes kunstsamling
 • Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Seniorkonsulent/kurator, Oslo kommunes kunstsamling

Som sekretær for juryen fungerer Erik Steen, daglig leder i Norsk Billedhoggerforening. Oppdraget gjennomføres i tråd med Norsk Billedhoggerforenings konkurranseregler.

Frister og viktige datoer

 • 31. mars 2023 - Utlysning prekvalifisering
 • 15. mai 2023 - Søknadsfrist prekvalifisering
 • 5. juni 2023 - Invitasjon til lukket konkurranse
 • 4. september 2023 - Innleveringsfrist skisse
 • 25. september 2023 - Tildeling oppdrag
 • September 2024 - Avduking