Åpen prekvalifisering: Kunst til Stovner bad

Oslo kommunes kunstsamling inviterer kunstnere og kunstnergrupper til prekvalifisering for kunst til nye Stovner bad, med påfølgende konkurranse og direkte oppdrag. Kunsten skal stå ferdig samtidig med bygget, tidlig vår 2026.

Kategori
Utlysning
Publisert
Sist oppdatert: 
Illustrasjon av utsiden av en svømmehall, med parkanlegg og torgplass foran.
Badets inngangshall peker ut mot Stasjonsplassen, som vil bli utformet med trapper, benker og beplantning. Illustrasjon: Nuno Arkitektur

Inntil fire kunstnere/kunstnergrupper vil bli invitert til lukket konkurranse om utomhusområdet med start i midten av juni og innlevering 1. oktober 2024. Innsendt materiale vil også bli vurdert for innendørs oppdrag.

Totalramme for kunstprosjektene er 2 900 000,-.

Dette ser vi etter

Vi ser etter noen som kan utvikle et prosjekt spesielt for denne sammenhengen - som har evnen til å jobbe stedsspesifikt og samtidig kan bringe inn nye perspektiver og skape kunst med en tydelig og markant tilstedeværelse.

Vi ser i utgangpunktet etter permanente verk, men også temporære verk kan være av interesse.

Kunstutvalget vil også kunne velge kunstnere utenfor søkermassen.

Søknadsfristen var 15. mai 2024.

Om prosjektet

Fra kunstplanen

Stovner bad skal ligge i Fossumdumpa, i nordøstre del av et utviklingsområde i bydel Stovner, mellom Aasta Hansteens vei, Fossumveien og T-banen, med nærhet til Stovner senter. Badet er dimensjonert for 250 000 årlig besøkende.

Nye Stovner bad har som mål å være noe for «alle», og det er lagt vekt på sosiale møteplasser i og rundt badet. Uteområdet er påkostet med beplantning og sitteplasser i høy kvalitet, og blir en del av et større sammenhengende, allment tilgjengelig område mellom badet, T -banen og annen bebyggelse, og er regulert som bilfritt gatetun, torg/stasjonsplass.

Les mer om prosjektet og se flere illustrasjoner her.

Juryen vil bestå av kunstutvalget: 

 • Espen Foss Johansen, Undervisningsbygg, representant for byggherren
 • Ola Nytrøyen Høye, Bydel Stovner, brukerrepresentant
 • Ole Giskemo Slyngstadli, Kulturetaten v/ Oslo kommunes kunstsamling
 • Yngvild Færøy, Kunstkonsulent oppnevnt til prosjektet, Oslo kommunes kunstordning

Rådgivende kompetanse tilknyttet kunstutvalget:

 • Solèy Karlsdottir, Nuno arkitektur AS, byggets arkitekt
 • Randi Skov-Petersen, Sweco AS, landskapsarkitekt

Framdriftsplan:

 1. Frist prekvalifisering: 15. mai 2024
 2. Konkurransestart/befaring: Midten av juni 2024
 3. Innlevering av konkurranseforslag: 1. oktober 2024
 4. Juryering klar: November 2024
 5. Kontrakt med utførende kunstnere/produksjonsstart: November/desember 2024
 6. Ferdigstillelse: Tidlig vår 2026

Har du spørsmål?

Eventuelle spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til: