Stovner bad

Nye Stovner bad har som mål å være noe for «alle», og det er lagt vekt på sosiale møteplasser i og rundt badet.

Kunsten som etableres her vil oppleves av både de som besøker og passerer i området.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2023-2026
Sist oppdatert: 
Illustrasjon av et stort svømmeanlegg fra utsiden.
Stovner bad. Illustrasjon: Nuno Arkitektur

Om badet

Stovner bad bygges i Fossumdumpa, nært Stovner senter og T-banestasjonen.

Badet skal inneholde fem bassenger, varm- og kald kulp, stup og sklie, samt aktivitetssal, styrketreningsrom, sosialt rom og kafé i tørr- og våtsone.

Illustrasjon av innsiden på en svømmehall.
Det nye svømmeanlegget får blant annet fem bassenger, varm- og kald kulp, stup, sklie og badstuer. Illustrasjon: Nuno Arkitektur

Badets inngangshall peker ut mot Stasjonsplassen og skal få kafé med inne- og uteplasser. Plassen vil bli utformet med trapper, benker og beplantning. Det vil ikke være innsyn inn i badet, men badet får utsyn mot næromgivelsene.

Uteområdet blir en del av et større, allment tilgjengelig område mellom badet, T-banen og annen bebyggelse, og er regulert som bilfritt.

Illustrasjon av utsiden av en svømmehall, med parkanlegg og torgplass foran.
Badets inngangshall peker ut mot Stasjonsplassen, som vil bli utformet med trapper, benker og beplantning. Illustrasjon: Nuno Arkitektur

Om kunstprosjektet

Kunstutvalget (se detaljer nedenfor) ønsker et stedsspesifikt prosjekt med god forståelse for lokalmiljøet. Utvalget ser for seg to hovedprosjekter, og har vurdert følgende områder:

1. Hovedprosjekt utomhus

I tillegg til badets besøkende, vil kunsten utendørs også kunne oppleves av forbipasserende til og fra T-banen. Et kunstverk her vil også kunne være et fint tilskudd til den eksisterende samlingen med offentlige kunstverk i Groruddalen.

Konkrete muligheter for plassering av kunstverk ute vil bl.a. være: Langsgående betongvegg ved sitteplassene og langsgående støyskjerm mot T-banen, i senter av «rundkjøringen» på Stasjonsplassen, husfasaden mot Fossumveien og i tilknytning til hovedinngangen.

2. Mindre prosjekt innomhus

Kunst plassert innomhus vil i hovedsak henvende seg til badets besøkende.

Inngangshallen over to plan utmerker seg som mulighetsområde. Et kunstverk sentralt plassert her vil kunne ses fra bassengene i våt sone, fra mesaninen og vinduer i andre etasje, og fra utsiden, gjennom store fasadevinduer, samt fra kafeen der man kan sitte ned og betrakte kunsten.

Illustrasjon av en vestibyle i en svømmehall.
Illustrasjon: Nuno Arkitektur

Åpen prekvalifisering

Kunstutvalget vil åpne opp for kunstnere som har sterk motivasjon for å gjøre kunst tilpasset akkurat dette stedet, og vi inviterer derfor til en åpen prekvalifisering for kunst til det nye badet. 

Søknadsfristen var 15. mai 2024.

Se fullstendig utlysning her.

Konkurranse og ferdigstillelse

Inntil fire kunstnere/kunstnergrupper vil bli invitert videre til lukket konkurranse om kunstprosjekt for utenomhusområdet. Det vil gis direkte oppdrag til et eller flere innendørsverk.

Kunsten skal stå ferdig samtidig med bygget i 2026.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Permanent
Kunstfaglig prosjektleder Ole Giskemo Slyngstadli
Kunstkonsulent Yngvild Færøy
Byggherre Oslobygg
Arkitekt Nuno arkitektur AS
Landskapsarkitekt Sweco AS
Totalentreprenør NCC
Kunstutvalg Espen Foss Johansen, Undervisningsbygg, Oslobygg
Ola Nytrøyen Høye, Bydel Stovner, brukerrepresentant
Ole Giskemo Slyngstadli, Oslo kommunes kunstsamling
Yngvild Færøy, kunstkonsulent
Rådgivende kompetanse tilknyttet kunstutvalget Solèy Karlsdottir, Nuno arkitektur AS
Randi Skov-Petersen, Sweco AS
Byområde Stovner, Bydel Stovner
Forventet ferdigstillelse 2026