Minnesmerke over Ellisiv av Kyiv

Harald Hårdrådes plass ligger i Schweigaardsgate i Gamlebyen i Oslo. På denne plassen står en granittbauta av kong Harald Hårdråde som ble avduket i 1905.

Oslo kommunes kunstsamling har i samarbeid med Norsk Billedhoggerforening invitert til å lage et minnesmerke over Ellisiv av Kyiv, dronning og hustru av Harald Hårdråde. Minnesmerket er både ment å løfte frem ukrainsk og norsk middelalderhistorie, og ikke minst den historiske forbindelsen mellom landene.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2023-2025
Sist oppdatert: 
Et bytorg fylt med trær og bauta. Foto.
Harald Hårdrådes plass sett oppover Schweigaards gate. Foto: Helge Høifødt

Bakgrunn

Bautaen av kong Harald Hårdråde med et bronserelieff av Lars Utne ble avduket 26. oktober 1905 og har følgende inskripsjon: HARALD SIGURDSÖN HAARDRAADE/ NORGES KONGE/ OSLOS GRUNDLÆGGER/ 1015-1066. 

Svart-hvitt foto av en stor menneskemengde som er kommet for å se avdukingen av en bauta i Gamlebyen i Oslo.
Avdukingen av bautaen over Harald Hårdråde, 26. oktober 1905. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo museum

I årene 1034-1043 tjenestegjorde Harald Hårdråde (1015 – 1066) hos den ukrainske fyrsten Jaroslav i Kyiv. Hårdråde ble etter hvert høyt ansett hos fyrsten og fikk av den grunn mulighet til å gifte seg med fyrstens datter, prinsesse Jelisaveta Jaroslavna (1025 – ca. 1067). 

Sammen flyttet prinsessen, som fikk navnet Ellisiv av Kyiv, og den norske kongen til Norge.

Freske med motiv av fire kvinner stående på en blå bakgrunn. Foto av freske.
Freske av fyrst Jaroslavs døtre, hvor Ellisiv er nummer to fra høyre. Ukjent kunstner.

Om prosjektet

Det har vært et ønske å løfte frem ukrainsk og norsk middelalderhistorie og den historiske forbindelsen mellom landene. 

Nå skal det reises et minnesmerke over prinsesse Ellisiv av Kyiv, som ble Norges dronning da hennes ektemann Haralds Hardråde ble Norges konge i 1046. 

Etter innspill fra naboer bidrar bydel Gamle Oslo til prosjektet med å gjøre plassen til et godt sted hvor folk ønsker å være.

dronebilde av utsnitt gamlebyen med Harald Haardraades plass i sentrum av bildet
Harald Haardraades plass. Foto: Google maps

Åpen prekvalifisering

Sammen med Norsk Billedhoggerforening lyste vi ut en åpen prekvalifisering om å lage minnesmerket. 

Betingelser for minnesmerket

Minnesmerket må være tilpasset det begrensede arealet som er tilgjengelig på Harald Hårdrådes plass. Minnesmerket kan være i bakkeplan eller ha en tredimensjonal form som ikke overskrider en høyde på 1 meter. Minnesmerket må være utført i værbestandige materialer som tåler norsk utendørsklima året gjennom.

Utlysning

Den første utlysningen ble gjort i februar 2023, og fire deltakere ble valgt ut til å konkurrere. Etter å ha blitt forelagt de innkomne forslagene konkluderte juryen og Kulturetaten ved Oslo kommunes kunstsamling at produksjonsmidlene var for lave. Midlene ble deretter økt, og det ble gjennomført en ny utlysning med følgende løsning: 

De fire deltakerne som allerede var valgt ut til den lukkede konkurransen fikk mulighet til å justere og videreutvikle prosjektene sine, eller lage et nytt prosjekt. I den nye prekvalifisering ble én kunstner valgt til den lukkede konkurransen, som totalt har fått fem deltakere.

Konkurranse

Av de 37 søknadene som kom inn, er disse fem deltakerne invitert til en lukket konkurranse:

  • Sidsel Bonde
  • Åsil Bøthun
  • Yngvar Larsen/Alvar Elias Ekhougen Larsen
  • Mikael Reva med teamet Mykola Kabluka/Natalia Zinchuk
  • Petrine Vinje

Vinner kåret

Den danske kunstneren Sidsel Bonde (f. 1992) har fått oppdraget om å lage et monumentet over Dronning Ellisiv av Kyiv.

Portrettfoto av kunstneren Sidsel Bonde.
Kunstner Sidsel Bonde. Foto: Sara Nielsen Bonde.

Bondes forslag «Guldringens Gerd» (gullringens vokter) består av en sten i granitt. Når solen står i kurs mot Kyiv (121,5 grader azimuth) vil en sirkel av sollys bli synlig gjennom et konisk hulrom i skulpturen – som en gylden ring i retning av Kyiv.

Inspirasjonen til verket er hentet fra Snorre Sturlassons saga om Harald Hårdråde, hvor det fortelles om en sjøreise over Svartehavet der Ellisiv omtales som «gullringens vokter i Kyiv». Verket er en skulpturell fortolkning av denne referansen og er også inspirert av nordiske, astronomiske steinanlegg og navigasjonsmetoder fra tidlig middelalder, som kunne bestemme retning, dato og tid.

Illustrasjon av Sidsel Bondes forslag «Guldringens Gerd» (gullringens vokter).
Illustrasjon av Sidsel Bondes forslag «Guldringens Gerd» (gullringens vokter).

– Vi er svært fornøyde med forslaget fra Sidsel Bonde, uttaler Daniella van Dijk-Wennberg, avdelingsdirektør for Avdeling Kunst i Kulturetaten og juryleder for konkurransen om minnesmerket.

– Bonde klarer på en enkel og poetisk måte å fremheve dronning Ellisivs ukrainske bakgrunn og kobling til norsk middelalderhistorie, sier van Dijk-Wennberg.

Les mer i pressemeldingen.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Permanent
Jury Volodymyr Sheiko, Director General, Ukrainian Institute
Torgrim Sneve Guttormsen, (PhD) arkeolog og seniorforsker (forsker I) ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Stian Ådlandsvik, kunstner, oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening
Viel Bjerkeset Andersen, kunstner, oppnevnt av Norsk Billedhoggerforening
Daniella van Dijk-Wennberg, avdelingsdirektør, Oslo kommunes kunstsamling
Per Gunnar Eeg-Tverbakk, seniorkonsulent/kurator, Oslo kommunes kunstsamling
Sekretær for juryen Erik Steen, daglig leder i Norsk Billedhoggerforening
Forventet ferdigstillelse Sommer 2025