Østre parkdrag - Barnas naturpark

Østre parkdrag på Ensjø skal fremstå som et grønt og frodig parkdrag med naturpreg og undervegetasjon, hvor det overordnede konseptet er "Barnas naturpark".

Kunsten som etableres her skal knytte seg til parkens mål om å gi barn og unge en naturopplevelse i nærmiljøet.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2024-2025
Sist oppdatert: 
Tre barn titter og lukter på blomster i en park. Foto.
Foto: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune

Bakgrunn

Ensjø transformeres fra industri til boliger med grøntområder definert som park. Østre parkdrag danner avgrensingen av Ensjøutbyggingen mot øst og skal fremstå som et grønt og frodig parkdrag med naturpreg og undervegetasjon. Området kan være et sted for ro, men også for lek og opplevelse.

Parkens overordnede konsept er «Barnas naturpark» der målet er å gi barn og unge en naturopplevelse i nærmiljøet. Sammen med  informasjonstavler, bålplass, store steiner og variert vegetasjon kan Østre parkdrag bli et sted å bruke de fem sansene, og hvor barnehagene i området vil kunne bruke parken for å se, smake, høre, lukte og føle «naturen» i byen.

Les mer om Oslo kommunes prosjekt på Ensjø.

Illustrasjon av en park med grønt områder og bygninger rundt.
Illustrasjon: Oslo kommune / Bymiljøetaten

Om kunstprosjektet

Kulturetaten v/ Oslo kommunes kunstsamling er oppdragsgiver for kunstprosjektet, og har valgt å knytte til seg Norsk Billedhoggerforening (NBF) for administrasjon av prosjektet og for å gjennomføre prekvalifisering og lukket konkurranse. 

Det er valgt ut to områder i parken hvor kunsten etableres: Bibliotekparken og Teglverksparken. 

Det er ønskelig at det nye kunstprosjektet bidrar til å skape identitet til området, og at det inngår i eller kommuniserer med parkens overordnede konsept for biologisk mangfold og natur.

Det er ingen spesifikke krav til omfang eller visuell utforming av kunstverk, men for prosjektet gjelder likevel dette:

  • Kunstverkene bør ha en særlig visuell appell til barn og unge og gjerne innby til interaktivitet.
  • Verkene må være utført i værbestandige materialer.
  • Det er mange barnehager i nærheten. Det må derfor tas hensyn til sikkerhet i utforming av verkene med tanke på barns lek.

Åpen prekvalifisering og konkurranse

NBF inviterer på vegne av Kulturetaten v/ Oslo kommunes kunstsamling til åpen prekvalifisering om kunstprosjekter for det nyetablerte parkområdet på Ensjø. 

Fra prekvalifiseringen vil 3-5 kunstnere bli invitert til en lukket konkurranse. Én eller to kunstnere vil etter konkurransen bli tildelt oppdraget av juryen (se detaljer nedenfor).

Se utlysningen på Norsk Billedhoggerforenings nettside her.

Kåring av vinner og ferdigstillelse

Vinneren(e) av den lukkede konkurransen kåres i september 2024, og ferdig kunstverk forventes å monteres høsten 2025.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Permanent
Kunstfaglig prosjektleder Lily Vikki
Jury Anna Widén, kunstner, Utnevnt av NBF
Viel Bjerkeset Andersen, kunstner, Utnevnt av NBF
Aasulv Bygland, Bymiljøetaten
Even Bakken, Norconsult
Maja Bakkehaug, brukerrepresentant, bydel Gamle Oslo
Lily Vikki, juryleder, Oslo kommunes kunstsamling
Byggherre Bymiljøetaten
Landskapsarkitekt Nordconsult
Byområde Ensjø, bydel Gamle Oslo
Forventet ferdigstillelse 2025