Dronning Ingrids hage

Hagebyen Dronning Ingrids hage på Tøyen er et nytt bokonsept for personer med demens. Omgivelsene er utformet for å skape et hjemlig miljø hvor det legges til rette for meningsfulle gjøremål. 

Bygningene omslutter tre indre gårdsrom kalt Bytorget, Skogshagen og Parken der beboerne kan bevege seg trygt og fritt i de omgivelsene de trives best i. 

Fire kunstnere har fått oppdrag om å utforme kunst til stedet.

Kategori
Ferdigstilt prosjekt
Sist oppdatert: 
Rendering av Dronning Ingrids hage Skoghagen; gardstun med trær, beplantning, gangveier og mennesker
Illustrasjon: ARKITEMA AS

Om prosjektet

Dronning Ingrids hage på Tøyen er en demenslandsby, den første i Oslo. Demenslandsbyen ligger på en skrånende tomt med utsikt over byen. Mot vest ligger en storskala murbygning fra 1923 med et flott hageanlegg som er vernet. Mot øst ligger lille Tøyen Hageby fra 1922, med enkle murgårder og gode grøntarealer. En visuell forbindelse mellom Ansgar Sørlies vei og 1923-bygget bevares. Arkitektonisk tilpasser Dronning Ingrids Hage seg de omkringliggende bygningene.

Utstrakt bruk av velferdsteknologi skal bidra til beboernes trygghet og de fysiske omgivelsene skal danne trygge og hjemlige rammer. Det vil være restaurant, kafé, butikk, kultursal og en gammel restaurert drengestue som kan benyttes til ulike aktiviteter. Målet er å trekke bylivet helt inn i hagebyen, til glede for både beboere og besøkende.

Illustrasjon: ARKITEMA AS
Illustrasjon: ARKITEMA AS

Kunstplan

Kunsten til Dronning Ingrids hage skal først og fremst være til glede for beboerne. Gitt at dette er en demenslandsby legges det ekstra stor vekt på at kunsten ikke skal frembringe uro og det er gjort innføring og innsikt i demens-problematikken i forkant av oppdraget.

Kunsten skal bidra til å gi landsbyen identitet, og enkeltstående kunstverk vil med sin plassering gi ulike områder egenidentitet, noe som bidrar til gjenkjennelighet og trygghet.

Kunstnere

Barbro Raen Thommassen (f. 1955) lager to steinskulpturer av granitt som skal plasseres i området kalt Minnehagen. Kunstverkene har tittelen Prestekrage-frø og Forglemmegei-frø og tar utgangspunkt i to folkekjære blomster. 

© Barbro Raen Thomassen, "Prestekrage-frø". Foto: Trond A. Isaksen.
© Barbro Raen Thomassen, "Forglemmegei-frø". Foto: Trond A. Isaksen.

Siri Bjerkes (f. 1957) skulptur Månehesten er utført i steinsorten Anortositt og vil få sitt hjem på Bytorget.

Skulptur av hest, omkranset av hus. Foto.
© Siri Bjerke, "Månehesten". Foto: Trond A. Isaksen.

Den tredje kunstneren som utformer kunst til uteområdet er Sigrid Espelien (f. 1984). Verket Overgang består av tre relieffer på veggpartiet langs trappeløpet mellom Bytorget og Minnehagen. Arbeidet er utført i brent blåleire fra Oslo med taktile overflater som er gode å ta på.

Keramiske halvsirkler integrert i en murvegg. Foto.
© Sigrid Espelien, "Overgang". Foto: Trond A. Isaksen.

Skulpturen Be-klemt av Pål Vigeland (f. 1944) er kjøpt inn som del av prosjektet. Den fargerike skulpturen laget av brukte Nespresso kapsler skal plasseres i kultusalens foaje. I tillegg til disse fire kunstverkene vil det også plasseres verk fra samlingen i den nye demenslandsbyen. Deriblant Anna Marie Sigmond Gudmundsdottirs (f. 1974) monumentale veggarbeid VEGG i kultursalen.

© Pål Vigeland, "BE-KLEMT". Foto: Trond A. Isaksen.
© Pål Vigeland, "BE-KLEMT". Foto: Trond A. Isaksen.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
Kunstnere Barbro Raen Thommassen, Sigrid Espelien, Siri Bjerke og Pål Vigeland
Kunstkonsulent Grethe Hald
Kunstfaglig prosjektleder Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Medlemmer i kunstutvalget Oslobygg ved Odd Ivar Werner, Arkitema AS ved Iselin Thuselius og Sykehjemsetaten ved Inger-Lise Kjos
Arkitekt Arkitema AS
Byggherre Oslobygg
Adresse Lille Tøyen, Hovinveien 4-6
Forventet ferdigstillelse Vår 2023