Tilbake til oversikten

Åpen prekvalifisering!

Oslo kommunes kunstsamling inviterer kunstnere til en åpen prekvalifisering om et nytt kunstverk i forbindelse med byjubileet i Oslo i 2024.

Utlysning27.10.2022

Oslo kommunes kunstsamling inviterer kunstnere til en åpen prekvalifisering om et nytt kunstverk i forbindelse med byjubileet i Oslo i 2024.

Ambisjonen er et kunstverk som går i dialog med dagens by og som med historien som bakteppe peker inn i fremtiden, til et Oslo vi enda ikke kjenner.

Vi ønsker oss et kunstverk som samhandler med ulike steder og miljøer i byen. Kunstverket skal inngå i Oslo kommunes kunstsamling og over tid vises flere steder. Vi oppfordrer interesserte kunstnere innen alle kunstneriske uttrykk til å delta i prekvalifiseringen.

Bakgrunn

I 2024 er det fire hundre år siden Christian IV grunnla Christiania (senere Kristiania) i Kvadraturen. Det skjedde etter at en omfattende bybrann la Oslo, som den gang lå i Gamlebyen, i ruiner. Tre hundre år etter bybrannen, i 1924, fikk byen Oslo-navnet tilbake. Navnebyttet gjennopprettet forbindelsen mellom middelalderens landsby og opplysningstidens storby og la grunnlaget for dagens hovedstad. En by som stadig utvider sine til enhver tids vedtatte grenser.

Oslos byjubileum i 2024 markerer viktige historiske begivenheter, som hjelper oss å både minnes og reflektere over Oslo som by og sete som landets hovedstad. Et byjubileum er også en anledning til å si noe om status i dag og undersøke hvor byen og alle som bor der er på vei.

Oslo har aldri vært statisk. Byen har kontinuerlig utvidet seg. Det er ikke bare de enkelte byområdene som endrer seg, det gjelder folkene og kulturene som skaper byen. Et kunstverk som feirer Oslo bør derfor engasjere ulike deler av byen for å få betydning for folk der de bor og oppholder seg.

Praktisk info

Interesserte kunstnere innen alle kunstneriske uttrykk bes sende kort motivasjonstekst ( maks 1 side) og portefølje (presentert i en sammenhengende PDF) til Oslo kommunes kunstsamling innen fristen 02.12.2022. 

Vi ønsker ikke konkrete forslag eller skisser i denne omgangen. Vi vil deretter invitere 3-5 kunstnere til lukket konkurranse. Blir du valgt ut til å delta i konkurransen vil det følge med et honorar for bidraget.

Oslo kommunes kunstsamling oppfordrer alle kunstnere til å søke, uavhengig av kjønn, klassebakgrunn, etnisitet, religion, funksjonsevne, alder og legning. 

Budsjett

4 000 000 kr

Kunstutvalg og jury

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Kulturetaten ved Oslo kommunes kunstsamling og kunstnerorganisasjonene BO – Billedkunstnerne i Oslo, UKS – unge kunstnernes samfund, og NBF – Norsk billedhoggerforening.

Kunstutvalg:

UKS: Steffen Håndlykken

BO: Sebastian Makonnen Kjølaas

NBF: Ebba Moi

OKK: Mari F. Sundet (leder av juryen)

OKK: Per Gunnar Eeg-Tverbakk

KUL: Stine W. Torbergsen (Programkoordinator Middelalderbyen)

Kunstnerorganisasjonene oppnevner jurymedlemmer. Jurymedlemmene erstatter kunstnerorganisasjonenes representanter i kunstutvalget når konkurransen skal juryeres. 

Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Foto: Ingvild Brekke Myklebust

kontaktinformasjon

Motivasjonstekst og portefølje satt sammen til en sammenhengende pdf sendes til 

postmottak@kul.oslo.kommune.no med prosjektleder Mari F. Sundet i kopi

mari.sundet@kul.oslo.kommune.no 

Merk søknaden med Prekvalifisering Kunst til Oslo byjubileum 2024. Ref. 22/3091_navn på kunstner

Spørsmål om utlysningen kan også rettes til prosjektleder.