Et nytt jubileumsverk til byen

I konkurransen om Kunst til Oslos byjubileum i 2024 ønsker kunstsamlingen å utfordre tradisjonelle konvensjoner og forventninger til kunst i offentlig rom. Seks kunstnere er invitert til konkurranse om oppdraget, et oppdrag som ikke bare resulterer i et nytt kunstverk, men som også kan resultere i nye former for kunstoppdrag.

Kategori
Intervju
Publisert
To personer står foran en steinskulptur. De smiler til kamera. Foto.
Martin Berner Mathiesen og Mari Fredriksen Sundet i Oslo kommunes kunstsamling. I bakgrunnen er skulpturen "PAX" av Hagbart Solløs (1951) fra 1996. Foto: Marit Gjermundrød.

Tekst: Linn Carin Dirdal

Må et kunstverk i offentlig rom være en statue? Og kan det vi regner som offentlige rom i dag være noe annet enn et allment tilgjengelig byrom? Kan det være et rom du åpner i tryggheten av ditt eget hjem, i form av internett? Med prosjektet Kunst til Oslos byjubileum i 2024 ønsket Oslo kommunes kunstsamling å invitere til et oppdrag som inkluderer flere stemmer, som åpner for ulike medier og kunstneriske prosesser, og som kommenterer det offentlige rommet det i siste instans skal oppleves i, sier Mari F. Sundet, kunstfaglig prosjektleder og kurator i Oslo kommunes kunstsamling (OKK), og leder av juryen.

I 2024 feirer hovedstaden at det er 400 år siden Christiania ble grunnlagt, og 100 år siden bystyret vedtok at Oslo-navnet skulle tilbakeføres. Oslo kommune skal markere anledningen med et nytt verk til byen – et kunstverk som går i dialog med dagens hovedstad og dens befolkning, og hvor historien brukes for å si noe om en mulig fremtid.

– I Oslo har vi en lang tradisjon som oppdragsgiver for kunst i offentlig rom og bygg. Cirka 1 000 av kunstsamlingens 18 000 kunstverk befinner seg utendørs, på skoler, barnehager, sykehjem, og andre offentlig tilgjengelige uterom som vil være kjent for de fleste. Brorparten av disse er tredimensjonale objekter i tradisjonelle materialer – skulpturer i bronse og stein. Nå utforsker vi aktivt nye former for oppdrag som åpner opp for den hendelsesbaserte, performative og immaterielle kunsten.

Formidling i alle faser

Kunstnere som jobber innen alle medier ble oppfordret til å delta i en åpen prekvalifisering i oktober 2022. Av 154 søkere ble seks kunstnere invitert til konkurranse i perioden 15. februar til 15.mai. Kunstnerne er Hanan Benammar og Mattias Cantzler, Marthe Ramm Fortun, Helle Siljeholm, Sille Storihle og Ayatgali Tuleubek.

– I denne prekvalifiseringen var motivasjonsteksten veldig viktig for å kunne avgjøre hvilke kunstnere vi inviterte til konkurranse, i tillegg den kunstneriske portfolioen. Kunstnerne er forskjellige, men de hadde alle inngående refleksjoner rundt byjubileet og byen i motivasjonsbrevet. Flere beskrev også oppdraget som en viktig mulighet til å videreutvikle egen kunstnerisk praksis, forteller Sundet.

De inviterte kunstnerne jobber blant annet med bevegelige bilder og performance. Til konkurransen utformer de verk som skal samhandle med ulike steder og miljøer i byen.

– Konkurransebidraget som velges vil produseres i flere faser og ha flere dimensjoner. Det kan eksempelvis dreie seg om et verk som består både av video, performance, og skulptur. Publikum skal kobles på verket på ulike tidspunkt, fra idefasen til et permanent kunstverk i samlingen. Forhåpentligvis får vi et prosjekt der kunstnerisk prosess, produksjon og formidling glir sømløst inn i hverandre.

Collage av fotografier av kunstnerne som er med i konkurransen om kunst til byjubileet. Foto
Kunstnerne som konkurrer om å lage kunst til Oslo byjubileum 2024.

Arkivering av delvis immaterielle verk

Konkurransen om byjubileet kommer på et tidspunkt hvor kunstsamlingen jobber med å tilrettelegge for arkivering av ulike typer medier. Nylig ble samlingens første performanceverk innkjøpt, The Viewers (2019) av franske Carole Douillard. Performancen ble innkjøpt med en tilhørende protokoll som gjør det mulig for kunstsamlingen å gjennomføre performancen på nytt uten at kunstneren er til stede, eller etter kunstnerens død.

– Vi som jobber med samling og registrering måtte finne ut hvordan en performance skulle registreres, vi hadde ikke gjort det før. Nå har vi åpnet en dør på gløtt der det er mulig å registrere helt eller delvis immaterielle verk, samt etablere oppføringsdokumenter tilknyttet gjennomføringen av en performance kalt en protokoll. Kunst til Oslos byjubileum blir et signal ut til feltet om at vi ikke utelukkende samler på f.eks. maleri, foto, bronseskulpturer og stein, sier Martin Berner Mathiesen, samlingskurator i OKK og jurymedlem.

Verket som skal produseres til Oslo byjubileum er ikke tidsbegrenset, og kunstnerne har frihet til å fortsette prosjektet også utover selve jubileumsåret. I konkurransegrunnlaget er verkets mobile karakter særlig vektlagt.

– I dette prosjektet ønsker vi ikke en geografisk plassering som bekrefter Oslo sentrum som maktsentrum i byen. At kunstverket er flyttbart betyr av det kan oppleves der folk bor og på steder som er viktige for den enkelte. Det betyr også at den kan oppleves på et eller flere tidspunkter, avhengig av format. Det bor flere mennesker utenfor sentrum av Oslo, denne kunsten skal også være tilgjengelig for dem, sier Mathiesen.

Bred kunstfaglig forankring

Konkurransen om Kunst til Oslos byjubileum 2024 er utviklet i tett samarbeid med kunstnerorganisasjonene Unge Kunstneres Samfund (UKS), Billedkunstnerne i Oslo (BO) og Norsk billedhoggerforening (NBF), som alle er representert i juryen. I juryering av prekvalifiseringen deltok organisasjonenes styreledere, henholdsvis Steffen Håndlykken, Sebastian Makonnen Kjølaas, og Ebba Moi. Til juryeringen av konkurransen har organisasjonene oppnevnt et nytt medlem hver fra sine respektive medlemsmasser, henholdsvis Makda Embaie, Marianne Heier og Hilde Tørdal. I tillegg til representanter fra kunstnerorganisasjonene består juryen av Sundet, Mathiesen, og Per Gunnar Eeg-Tverbakk.

Portrett av fem utvalgsmedlemmer stående på trappen foran rådhuset ved sjøsiden. Foto
Foto: Ingvild Brekke Myklebust

- Samarbeidet med kunstnerorganisasjonene har betydd enormt mye for prosessen, for formuleringen av oppdraget og for oss som har ansvar for å drive prosjektet videre både faglig og økonomisk. Kunstnerne besitter en kunnskap vi trenger og vi håper dette prosjektet er første av mange der vi kan samarbeide på denne måten, sier Sundet.

I konkurransen om Kunst til Oslos byjubileum bidrar ikke bare kunstnerne med forslag til et kunstverk. De bidrar også med å forme hvordan Oslo kommunes kunstsamling kan gi oppdrag i fremtiden – oppdrag til andre kunstnere som jobber med andre medier og tematikker.

Vinneren av konkurransen kåres i løpet av juni 2023 og annonseres på kunstsamlingen.no rett før sommerferien.