Tilbake til oversikten

Nye verk til samlingen

Hvert år inkluderes nye kunstverk i Oslo kommunes kunstsamling. Verkene kjøpes inn fra utstillinger lokalt og nasjonalt, og direkte fra kunstnernes atelier.

Linn Pedersen (f. 1977) Taxi, 2021 og Stein og Metall, 2021

Innkjøpt fra Pedersens utstilling Omland på Galleri Golsa (27.02 — 23.05.2021)

Linn Pedersen (f. 1977) Taxi, 2021 og Stein og Metall, 2021
Innkjøpt fra Pedersens utstilling Omland på Galleri Golsa (27.02 — 23.05.2021)

Kunstsamling- og kunstordning

Nyhet28.06.2021

Oslo kommunes kunstsamling består av kunst som er tilkommet ved direkte oppdrag til kunstnere, gjennom utlyste konkurranser, gitt som gaver eller kjøpt inn. Kunstsamlingen finaniseres gjennom Oslo kommunes kunstordning som utgjør 0.4 % av kommunens investeringsbudsjett.

Regelverket for Oslo kommunes kunstordning finnes her.

I tillegg til innkjøp, forvaltning og vedlikehold av samlingen og produksjon av nye, permanente kunstprosjekter har Oslo kommunes kunstsamling også ansvar for å gjennomføre midlertidige og ekstraordinære prosjekter som Oslobiennalen, SammenOmGata, og Kunst i offentlig rom og byutvikling i Hovinbyen der kommunens satsing på kunst i offentlig rom videreutvikles.

En samling for offentlig rom og bygg - en samling for vår tid

Oslo kommunes kunstsamling er en samling for offentlig rom og bygg. Innkjøpene er derfor målrettede og myntet på steder der ulike mennesker jobber og oppholder seg. Samlingen skal reflektere dette mangfoldet. Den skal også representere bredden av norsk samtidskunst og gi Oslo kommunes ansatte og befolkning et inntrykk av samtidskunsten slik den eksisterer akkurat i dag.

Samtidskunsten formes konseptuelt og estetisk i samspillet mellom historiske og samtidige politiske, sosiale, og kunstinterne problemstillinger. Ved å kjøpe inn kunst til Oslo kommune sikrer kunstsamlingen tilstedeværelse av kunst som interagerer med vår tids store spørsmål og åpner opp et rom for refleksjon i Osloborgerens travle hverdag.

Innkjøps-
budsjettet i 2021

Økonomiske forutsetninger spiller en viktig rolle for kunstfeltet og kunstnerens vilkår, og Oslo kommunes kunstsamlings innkjøpsbudsjett utgjør en vesentlig kraft i norsk kunstliv. I 2021 er budsjett for innkjøp fem millioner kroner. I tillegg kommer 2 millioner kroner som er øremerket innkjøp til Oslos barnehager.

Innkjøps-
komiteen

Innkjøpskomiteen består av representanter fra Norske Kunsthåndverkere, BOA – Billedkunstnerne i Oslo og Akershus, og representanter fra Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten. Oslo kommunes kunstsamling er organisert som en fagavdeling i Kulturetaten. Kulturetatens direktør Svein Slyngstad var derfor representert i innkjøpskomiteen fra 2019-21. Foruten Slyngstad har innkjøpskomiteen de siste 2 årene bestått av Arild Berg (NK), Thomas Sæverud (BOA), og Lise Mjøs (Avd. direktør, Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten)

I tillegg til innkjøp skal komitéen gi råd og innstille i saker om kunstgaver til kommunen.

I april i år ble det oppnevnt ny innkjøpskomitè. Den nye komiteen består av Camilla Luihn (NK), Gerd Tinglum (BOA), Per-Gunnar Eeg- Tverbakk (Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten), Lise Mjøs (Avd. direktør, Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetaten). Den nåværende komitéen vil ha ansvar for innkjøp til april, 2023.

Innkjøp i 2021

Det er kjøpt inn 45 kunstverk hittil i år, av 21 kunstner. 2 verk er direkteinnkjøp fra kunstnere, og 43 er innkjøp fra gallerier og visningssteder.

12 er kvinner og 9 er menn.

Av alle innkjøp betales 5% til BHK – Bildende kunstneres hjelpfond. Les mer om BKH her.

Nye verk i samlingen

Mariia Drachuk (f. 1993)

Agents (2019), Olje og pastell på lerret, 166 x 166 cm

1 (2018), Pastell på MDF 122 x 245 cm

Innkjøp fra Dropsfabrikken

Morten Slettemeås (f.1975)

In Dark Trees (2020), Olje på lerret, 200 x 300 cm

Innkjøp fra KB Contemporary

Tarjei Bodin Larsen (1955)
Uten tittel 04 (2020), 180 x 160 cm, Vinylmaling og stofftape på lerret

Moring Mark 01-04 (2019), 100 x 80 cm
DGA-print på bomullspapir

Innkjøp fra LNM

Ane Graff (1974)

Mouth Wide Open I (2020), 70 x 30 x 30 cm, Glass, epoxy, plaster

Innkjøp fra Osl Contemporary

Ragna Bley (f. 1986)

One to Three Oktas (2017), 250 x 150 cm, Akryl på lerret

Pit limit (2017), 330 x 170 cm, Akryl på dacron

Behind The Ferns (2018), 255 x 390 cm, Akryl på lerret

Innkjøp fra Osl Contemporary

Linn Pedersen (f. 1977) Taxi, 2021 og Stein og Metall, 2021

Innkjøpt fra Pedersens utstilling Omland på Galleri Golsa (27.02 — 23.05.2021)

Linn Pedersen (f. 1977) Taxi, 2021 og Stein og Metall, 2021
Innkjøpt fra Pedersens utstilling Omland på Galleri Golsa (27.02 — 23.05.2021)

Linn Pedersen (f. 1977)

Taxi (2021), 120 x 96 cm, Archival pigment print on 310g Baryth paper mounted on aluminium in artist frame

Stein og Metall (2021),120 x 96 cm, Archival pigment print on 310g Baryth paper mounted on aluminium in artist frame

Innkjøp fra Galleri Golsa

Geir Stormoen (f. 1942)

Galakse (2020), 300 x 300 x 300 cm, Malt stål

Kjøpt av kunstneren

Sara Korshøj Christensen (f. 1979)

Going Metal - Piss off (2020), 100 x 148 cm, malt stål

Going Metal - Smoking out the Cage (2020), 185 x 200 cm, malt stål

Innkjøp fra Kunstnerforbundet

Dag Alveng (1953)

Vinterlys, Steiner med snø (2020, ed 2/5), 120 x 150 cm, sølvgelatin

Vinterlys, Svaberg med snø (2020, ed 1/5), 120 x 150 cm, sølvgelatin

Innkjøp fra Shoot Gallery

Lotte Konow Lund (f.1967)

Uten tittel (2019), 170 x 130 cm, akryl på papir

Uten tittel (2019), 170 x 130 cm, akryl på papir

Innkjøp fra Galleri Brandstrup

Tulla Elieson (f. 1950)

Blue North I - Frozen (2020), 126 x 122 cm, porselen

Blue North III - Trek (2020), 126 x 122 cm, porselen

Innkjøp fra Ram Galleri

Astrid Mørland (f. 1950)

Bukk med blomsterkjole (2017), 70 x 51 cm (rammemål), Blyant på papir x 7

Innkjøp fra Galleri Gallerberg

Frode Markhus (f.1977)

Fuglen (2020), 172 x 142 cm, Olje på lerret

Innkjøp fra Trafo kunsthall

Gerd Wevling Matre (f. 1969)

Rirknute (2017-2021), 180 x 235 cm, Treskjæring, installasjon

Innkjøp fra Trafo kunsthall

(Foto foreligger ikke på nåværende tidspunkt)

Hanneline Røgeberg (f. 1963)

Compass III (2020), 152,4 x 162,5 cm, olje på lerret

Innkjøp fra Galleri Riis

(Foto foreligger ikke på nåværende tidspunkt)

Elena Engelsen (f. 1952)

Rørneseflaggermus", 2019. Nr 5, 6, og 7 av 7, 46 x 23 x 20 cm, bronse

Innkjøp fra Galleri Brandstrup

Are Mokkelbost (1976)

Portal nr 1 (2009-2021), 56 x 128,5 cm, papircollage og vannfarge

Portal nr 12 (2009-2021), 46,4 x 68,4 cm, papircollage og vannfarge

Innkjøp fra Galleri Kösk

Axel Wolf (f. 1966)

Skjell-innsikt (2021), 215 x 200 x 160 cm, granitt

Kjøpt av kunstneren

Hans Hamid Rasmussen (f. 1963)

Havana 03, Grey Erased to pink (2019), 102 x 129 cm, broderi på pigmentprint

Havana 05, Grey Erased to red (2019), 102 x 129 cm, broderi på pigmentprint

Innkjøp fra Shoot Gallery

(Foto foreligger ikke på nåværende tidspunkt)

Elisabeth Haarr (f. 1945)

Færdaminne: Mørk blome (2012), 77 x 145 cm, Ull malt med akryl, plastikk, silke, sydd på plast

Færdaminne: Utsikt til regn (2012), 85 x 153 cm, Ull malt med akryl, plastikk, silke, sydd på plast

Innkjøp fra Bergen Kunsthall

Håvard Homstvedt (f. 1976)

Den som eier deg (2020-21), diameter 148 cm, maleri og pimpstein på aliminumsplate

Blindeskolen (detaljfoto), 208 x 150 cm, maleri og pimpstein på aliminumsplate

Innkjøp fra Galleri Riis