Bård Breivik og Klosterenga park

Over 30 år er gått siden Bård Breivik (1948-2016) initierte sitt visjonære kunstprosjekt for Klosterenga park. Til tross for at Breivik aldri rakk å fullføre sine intensjoner står skulpturparken i Gamlebyen i Oslo igjen som et hovedverk i Breiviks kunstnerskap. 

Nå er Oslo kommunes kunstsamling og Kulturetaten med på å ferdigstille Breiviks livsverk i et samarbeidsprosjekt ledet av Vann- og avløpsetaten sammen med Bymiljøetaten, Bydel Gamle Oslo og Byantikvaren.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Buddhahoder i en skulptur. Foto.
Buddhahoder på Den flerkulturelle plass. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Tekst: Lill K. Stensrud

Klosterenga skulpturpark som det opprinnelig het var i utgangspunktet et samarbeid mellom Breivik og Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo som del av satsningen Miljøbyen Gamle Oslo. På begynnelsen av 1990-tallet var denne delen av indre sentrum øst preget av tungtrafikk, rus- og voldsproblematikk, fraflytting og nedleggelse av den lokale skolen. I dette var Klosterenga skulpturpark et av flere viktige insentiv som del av en gentrifiseringsprosess i et sosialt, økonomisk og kulturelt områdeløft for bydel Gamle Oslo.

Bård Breiviks betydning

Breivik er en betydelig norsk billedhugger av både nasjonalt og internasjonalt format. Med utdannelse fra Bergen Kunsthåndverkskole og St. Martins College of Art i London der han studerte under den anerkjente formalistiske britiske skulptøren Antony Caro (1924-2013), etablerte Breivik i løpet av 1980-årene en kunstnerisk signatur gjennom monumentale skulpturale verk i grensesnittet mellom arkitektur, landskap og byplanlegging.

Bård Breivik sitter med beina i kryss i et basseng utformet i stein. Foto
Foto: Kulturetaten

Breiviks utgangspunkt for Klosterenga i byrommet mellom Schweigaardsgate og Oslo Fengsels søndre mur er et eksempel på dette formspråket, hvor resterende stein etter hans prisbelønte Citadel-utstillinger på Skøyen i 1989 og i 1990 utgjorde grunnstammen i etableringen.

I et brev til Gamle Oslo beboerforening beskriver Breivik bestanddelene i den mangfoldige steinsamlingen til opphavet på Klosterenga slik: Samlingen består av ca. 40 elementer i forskjellige typer granitt, søyler, vannrenner, fonteneelementer, trapper, portaler, store kar, akvedukter og store naturlige steinplater. I tillegg kommer 40 tonn grovhuggede blokker i Bohuslängranitt, og 23 håndhuggede blokker i Flivikgranitt. De sistnevnte er praktfulle materialer til murarbeider.

Trappefossen i klosterenga park. Foto
Trappefossen. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Prosessen

Første byggetrinn av Klosterenga stod ferdig i år 2000 deriblant arbeidet omtalt som Muren, Bassenget og Den flerkulturelle plassen. Storparten av Muren ble satt sammen av granittblokker fra den såkalte tyske bestilling, en bestilling til Hitlers seiersmonumenter i Berlin, som ble oppkjøpt rimelig og gjenbrukt på Klosterenga. Bassenget, Den flerkulturelle plassen og de øvrige delene ble hugget i Kina. Fire kinesiske steinhuggere ble hentet til Gamlebyen og deltok i monteringen av anlegget. Etter manglende vedlikehold og utfordringer med hærverk i årene som fulgte så Breivik seg nødt til å utarbeide et revidert skisseprosjekt med forslag til strakstiltak før byggetrinn to ble ferdigstilt i 2007.

Hovinbekken gjenåpnes

Den bærende ideen i Klosterenga park er at Breiviks skulpturelle steinelementer knyttes sammen med bruk av vann fra en gjenåpnet Hovinbekk. Hovinbekken som er Oslos fjerde største vassdrag er allerede åpnet fra Teglverksdammen på Økern til Ensjøveien, og deretter gjennom Jordal, for på den måten å muliggjøre vanntilstrømming videre gjennom Klosterenga park. Her skal bekken renne gjennom Breiviks skulpturer i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng, og som del av de fire kunstområdene Trappefossen, Grotten, Sluttsluket og Vannkonglen. Et formål med å gjenåpne lukkede bekke- og elvestrekninger som Hovinbekken er blant annet å bedre tilpasning og endringer i klima, samt å styrke vannmiljø og byøkologien i sin helhet. I tillegg til at Hovinbekken åpnes av miljøhensyn vil parken i området rundt Klosterenga bli et oppgradert rekreasjonsområde med etablering av turveier, møteplasser og forbedret belysning.

Portalskulptur i park. Foto.
Portalen. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Ferdigstillelse av Klosterenga park

Etter at Breivik døde i 2016 har kunstner Kristian Blystad vært kunstnerisk ansvarlig i ferdigstillelsen av Klosterenga park. Blystad som i likhet med Breivik har bred erfaring med å arbeide med kunst i offentlige rom med verk i stein har fått i oppdrag å utforme de resterende steinelementene på Klosterenga i samarbeid med arkitekt Jørn Skaare som er konsulent og prosjektkoordinator. 

Blystad skal utforme de to skulpturene Sluttsluket og Vannkonglen i tillegg til å fullføre Grotten og Trappefossen etter eksisterende skisser fra Breivik. 

Både Blystad og Skaare var nære venner av Breivik, og har fulgt prosjektet på Klosterenga siden oppstarten på 1990-tallet. I tillegg er Johansen Monumenthuggeri engasjert for tilvirkning og montering av steinelementene, samt Braathen Landskapsentreprenør som bistår Oslo kommune med å utarbeide selve parkanlegget i området rundt Klosterenga.

Dette er Oslo kommunes største kunst- og kulturpark etter at Vigelandsparken ble etablert, og en av de mest omfattende offentlige kunstsatsingene i nyere norsk historie.

Klosterenga park vil ha offisiell markering på forsommeren 2023.