Velkommen til fagsymposium: Klosterenga park - Kunst i lokal stedsutvikling

Onsdag 24. mai 2023 arrangerer Oslo kommunes kunstsamling fagsymposiet Klosterenga park - Kunst i lokal stedsutvikling på Gamlebyen Loft i St. Halvardsgate 33.

Kategori
Arrangement
Sist oppdatert: 
Person står på scene og holder presentasjon
Prosjektleder i Vann- og avløpsetaten Synnøve B. Halle om å bygge kunst i bekk og bekk i by. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Fagsymposiet vil belyse kompleksiteten som ligger i Klosterenga park både som et tverrfaglig og tverretatlig prosjekt.

Vi vil løfte frem sentrale aktører fra ulike fagfelt samtidig som vi ønsker å undersøke hvordan vi som et fagorgan for kunst i offentlige rom kan være med på å skape inkluderende byrom i lokal stedsutvikling der kunst spiller en sentral rolle.

Person står på scene og holder presentasjon
Landskapsarkitekt for Klosterenga skulpturpark, Dronninga landskap, og professor i landskapsarkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Rainer Stange. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Klosterenga park er et unikt byrom og den største satsingen på kunst i offentlige rom siden Vigelandsparken. 

I en bydel med over 70 000 innbyggere representerer Klosterenga en viktig grønn lunge med verdi som parkareal for et heterogent nabolag, i tillegg til å være en betydelig kunst- og skulpturpark. 

Nå nærmere tre tiår etter at kunstner Bård Breivik (1948-2016) sammen med Bydelsadministrasjonen i Gamle Oslo initierte bydelsparken, som et insentiv i en lokal stedsutviklingsprosess, ferdigstilles Breiviks livsverk.

Person står på scene og holder presentasjon
Direktør og sjefskurator for Oslo arkitekturtriennale Christian Pagh om å skape meningsfulle steder i det offentlige rom. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

Fagsymposiet 24. mai vil belyse kompleksiteten som ligger i Klosterenga park som et tverrfaglig prosjekt. Vi vil løfte frem sentrale aktører fra ulike fagfelt samtidig som vi ønsker å undersøke hvordan vi som et fagorgan for kunst i offentlige rom kan være med på å skape gode og inkluderende byrom i lokal stedsutvikling, i nabolag der samfunnets verdier møter hverdagens fellesskap. 

Målet med symposiet er å formidle kunnskap om Klosterenga park spesielt, samtidig som vi undersøker og berører ulike problemstillinger knyttet til vårt fagfelt generelt.

Mange mennesker står samlet rundt en guide på en plass. Foto.
Vandring i Klosterenga park. Foto: Ingvild Brekke Myklebust

BIDRAGSYTERE:
Sune Nordgren, Kristian Blystad, Jørn Skaare, Christian Pagh, Vebjørn Torsetnes, Rainer Stange, Einar Kleppe Holthe, Synnøve B. Halle, Lily Vikki og Terje Laskemoen.

PROSJEKTLEDER: Lill K. Stensrud

TID: Onsdag 24. mai kl. 09.00 (Registrering og kaffe fra kl. 08.30)

STED: Gamlebyen Loft i St. Halvardsgate 33 i bydel Gamle Oslo

Seminaret er gratis, men krever påmelding.

Se programmet

08.30-09.00 Kaffe og registrering

09.00-09.10 Velkommen ved avdelingsleder for Oslo kommunes kunstsamling Daniella van Dijk-Wennberg

Del I: Et kritisk blikk på lokal stedsutvikling

09.10-09.30 Eier og grunnlegger av Natural State Einar Kleppe Holthe: Lokal bærekraft- og stedsutvikling i bydel Gamle Oslo

09.30-10.00 Direktør og sjefskurator for Oslo arkitekturtriennale Christian Pagh: Om å skape meningsfulle steder i det offentlige rom

10.00-10.30 Nabolagsforeningen Klosterengas Venner ved Vebjørn Torsetnes: Medvirkning – Påvirkning - Samskaping

10.30-10.45 KAFFEPAUSE

Del II: Klosterenga park – et tverrfaglig kunstprosjekt

10.45- 11.15 Prosjektleder i Vann- og avløpsetaten Synnøve B. Halle: Bygge kunst i bekk og bekk i by

11.15-11.45 Landskapsarkitekt for Klosterenga skulpturpark, Dronninga landskap, og professor i landskapsarkitektur på Institutt for urbanisme og landskap ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Rainer Stange: Hva er en skulpturpark i Oslo i vår tid?

11.45-12.15 Avdelingsdirektør i Bymiljøetaten Terje Laskemoen: By- og bekkeøkologi ved Klosterenga park

12.15-13.00 LUNSJ

Del III: Bård Breivik og kunstnerteamet bak Klosterenga park

13.00-13.45 Kunstentreprenør, rådgiver og kurator Sune Nordgren: Bård Breivik og steinen

13.45-14.15 Prosjektleder i Oslo kommunes kunstsamling Lily Vikki: Kunstprosjektet Klosterenga park

14.15-14.30 KAFFEPAUSE

14.30-15.15 Partitur for en lengre samtale: Sune Nordgren i samtale med Kristian Blystad og Jørn Skaare

15.30-16.30 Kunst- og bekkevandring på Klosterenga park

Fikk du ikke med deg symposiet?

Se opptak av alle innleggene på YouTube.

Video: Fagsymposium: Klosterenga park - Kunst i lokal stedsutvikling

Klosterenga park som både tverrfaglig og tverretatlig prosjekt.