Disse to skal lage kunstprosjekter på Mortensrud

Kunstnerne Yamile Calderón og Anne-Liis Kogan er valgt ut til å jobbe med hvert sitt kunstprosjekt på Rudshøgda på Mortensrud. 

De har fått oppdraget etter at Oslo kommunes kunstsamling etterlyste kunstnere som ville jobbe med prosjekter i Bydel Søndre Nordstrand. 

Kunstnerne skal utvikle prosjekter i tett dialog med det lokale miljøet. Prosjektene inngår i Oslo kommunes kunstsamlings satsing på kunst i byutvikling.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Portrettbilde av Yamile Calderón.
Yamile Calderón: The Fictional City, fotoprosjekt.
Yamile Calderón: Oslo Stories, installasjonsbilder fra Carl Berner prosjektrom. Foto: Yamile Calderón

Tekst: André Gali

Yamile Calderón er en oslobasert kunstner født i Colombia. Hun har en mastergrad i visuell kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen.

Calderón er for tiden aktuell med Oslo Stories, en stedsspesifikk videoinstallasjon og fotografi, på Carl Berner prosjektrom (27.01-17.08.2022) og avsluttet nylig utstillingen The Fictional City på Galleri BO (Billedkunstnerne i Oslo).

Hun har publisert fotobøkene “Narcos & Homes” (2020) og “From His Point of View I am an A4 Person” (2009). Førstnevnte bok dokumenterer eiendommene til ulike colombianske narkobaroner konfiskert av myndighetene.

I de siste årene hun har vært interessert i byer som tematikk, og hun har dokumentert byer som Hongkong, Tokyo og Berlin. Hun har også fotografert Oslo, som nå er hennes hjemby. Fra et subjektivt perspektiv jobber Calderón med dokumentarsjangeren der hun oppsøker forskjellige fortolkninger av virkelighet sett gjennom narrative og visuelle utforskninger.

Calderón velger å dokumentere moderne metropoler med svart/hvitt film og analogt kamerautstyr. Dette skaper en motsetning mellom den avbildede moderne samtiden, og den gamle teknologiens estetikk. Slik synes tiden å forskyves, og spørsmål om persepsjon og fotografiets representasjon av virkeligheten blir utspilt i gallerirommet.

Calderón har deltatt i ulike kollektive utstillinger og har presentert arbeidet sitt internasjonalt i Pingyao, Hong Kong, Helsinki, København, Kiel og New York. I Oslo har arbeidet hennes blitt presentert på Oslo Kunstforening, Kunstnernes Hus, Noplace, Fotogalleriet, Galleri BO og Galleri Brandstrup.

Portrettbilde av Anne-Liis Kogan.
Anne-Liis Kogan: Kantina, Historien, Naturen, Geografien (2019), stillbilde fra film.
Anne-Liis Kogan: Kantina, Historien, Naturen, Geografien (2019). Foto: Still fra film, Kristine Halmrast.
Anne-Liis Kogan: Kantina, Historien, Naturen, Geografien (2019). Foto: Still fra film, Kristine Halmrast.

Anne-Liis Kogan (f. 1984 i Estland) bor og arbeider i Oslo. Hun har en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Bergen og en mastergrad fra Konstfack i Stockholm.

Kogan jobber med performance, lyd og relasjonell kunst. Hun jobber med å skape situasjoner i offentligheten og gjennomføre performancer med ulike deltagere. Hun har blant annet jobbet med å løfte frem bortgjemt eller utilgjengelig offentlig kunst eller historisk arv for å sette dette i en ny kontekst. Eksempelvis i filmprosjektet Kantina, Historien, Naturen, Geografien (2019) der hun undersøkte tre fresker fra 1927 på Hersleb skole i Oslo. Med sin praksis søker hun å skape jeg kollektive opplevelser og situasjoner til refleksjon. Hun jobber ofte prosessbasert med deltagerne, og resultatet påvirkes dermed av hvem som deltar og hva de bidrar med. Gjennom samtaler og workshopbaserte møter utvikles prosjektet.

Kogan har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, som Høstutstillingen og Østlandsutstillingen, og stilt ut nasjonalt og internasjonalt bl.a. Galleri BOA (Oslo), Hamar Performancefestival og Tenthaus (Oslo). I forbindelse med Estlands 100-årsjubileum fremførte hun en performance på Valga togstasjon (Estland).

ET BLIVENDE STED: Kunst i Oslo sør

Det er Oslo kommunes kunstsamling, Kulturetatens ambisjon at vi i tillegg til permanente utsmykninger på kommunes investeringsprosjekter også etablerer midlertidige kunstprosjekter koblet til områdesatsinger/løft og til større byggeprosjekter/transformasjonsområdet. Dette dokumentet presenterer en strategi for dette arbeidet i Oslo sør, spesifikt koblet til Oslo sør-satsingen/områdeløft Rudshøgda, og Mortensrudutbyggingen, under overskriften Et blivende sted.

Oslo Sør satsingen

Oslo sør-satsingen er et samarbeid mellom Oslo kommune og staten. Satsingen skal bidra til å styrke nærmiljøene i bydelens utsatte områder og det skal utvikles bedre tjenester innen oppvekst, utdanning og sysselsetting.

Mortensrud-utbyggingen 

Oslo kommune planlegger en stor utbygging på Mortensrud. Arbeidet med reguleringsplan startet i 2019. Området det arbeides med strekker seg fra Senter Syd til Klemetsrudanlegget, mellom Lofsrudveien og Lofsrud gård. 

Mortensrud skal få ny barneskole som erstatter dagens skole, med kulturskole og flerbrukshall med kampsportanlegg. Fritidsklubben og Mangfoldhuset skal få nye lokaler, sammen med nytt bibliotek. Det skal også bygges sykehjem, omsorgsboliger, friidrettshall og svømmehall. 

Idrettsbanene for fotball og landhockey skal samles i en idrettspark med nye klubbhus. Langs idrettsparken skal det også tilrettelegges for andre aktiviteter. Cricketbane kommer lengst sør på området. 

Skogen mellom Lofsrud gård og kunstgressbanen skal bli et hyggelig turområde med trivelige møteplasser for hele familien. Lofsrudveien skal også utvides med gang- og sykkelfelt.

Illustrasjon av et boligområde ned blokker, grøntområder og mennesker som beveger seg rundt. Illustrasjon.
Fra Lofsrudhøgda mot kirka
Et blivende sted – Kunst i Oslo sør (Lenke)

Utlysningen av kunstoppdrag knyttet seg til områdeløft Rudshøgda på Mortensrud. Søknadsfrist var 1. oktober 2021.

Seks personer står sammen foran et inngangspart på et hvitt trehus. De ser mot kamera og smiler. Foto.
Kunstutvalget utenfor bydelshuset. Foto: Ingvild B. Myklebust / Oslo kommunes kunstsamling

Kunstutvalget

  • Mari F. Sundet (Oslo kommunes kunstsamling i Kulturetaten, leder av juryen)
  • Per Gunnar Eeg-Tverbakk (Oslo kommunes kunstsamling i Kulturetaten)
  • Ida Meesker Kjerkol (Bydel Søndre Nordstrand)
  • Katrine Klungland (Bydel Søndre Nordstrand)
  • Inger Marie Berling (Bymiljøetaten)
  • Shahrzad Malekian (Kunstner, eksternt kunstfaglig jurymedlem)