Oslo kommunes kunstsamling og Oslo kulturskole sammen om formidlingssatsing for barn

For først gang har Oslo kommunes kunstsamling sammen med Oslo kulturskole initiert en felles formidlingssatsing for barn og unge. Pilotprosjektet gikk av stabelen i vinterferieuken hvor barn mellom 10-12 år fra bydel Gamle Oslo ble invitert til å delta på en gratis tredagers workshop.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
To barn i et verksted. De ser på et nettbrett. Foto.
Foto: Jørgen Rist Holmen

Tok med inspirasjon fra parken inn på verkstedet

Med Klosterenga park som kunstnerisk inspirasjon startet barna med en kunstvandring i eget nærmiljø i den nylig ferdigstilte nabolagsparken.

Foto: Jørgen Rist Holmen
Foto: Jørgen Rist Holmen
Foto: Jørgen Rist Holmen

Barna brukte mobilen til å finne motiver blant Bård Breivik (1948 – 2016) og Kristian Blystads (f. 1946) skulpturer i parken. Motivene fra Klosterenga ble deretter grunnstammen i videre arbeid og kunstneriske utfoldelser, inne i verkstedet på Gamle Munch.

Foto: Jørgen Rist Holmen
Foto: Jørgen Rist Holmen

Sammen med kunstner og kulturskolelærer Eli Skomsø, fikk barna arbeide med collagebaserte uttrykk og tegning gjennom ulike teknikker, materialer og redskaper, med en liten utstilling som sluttresultat.

Foto: Jørgen Rist Holmen
Foto: Jørgen Rist Holmen
Foto: Jørgen Rist Holmen
Foto: Jørgen Rist Holmen

Terskelfrie kunstopplevelser

Målet med dette samarbeidet og formidlingssatsingen har vært å gi barn tilgang til kunst av høy kvalitet gjennom terskelfrie kunstopplevelser, parallelt med å løfte frem verk i offentlige rom fra Oslo kommunes kunstsamling.

I tillegg har det vært et ønske å rette søkelys på sosiale ulikheter blant barn i hovedstaden. Til tross for at Norge er et ledende land i offentlig satsing på kunst og kultur for barn og unge, er det en økning av sosiale ujevnheter. Systematiske forskjeller i hvem som er og ikke er inkludert er blitt en samfunnsutfordring. 

Samarbeidet mellom Oslo kommunes kunstsamling og Oslo kulturskole er et direkte tiltak som både fremmer kunnskap om og samtidig legger vekt på å gi lik tilgang til kunst- og kulturopplevelser til barn i byen.