Sammen kan vi flytte fjell

Kan en stein som har betydd noe for et område og et nærmiljø i tusenvis av år være et kunstverk i offentlig rom? Dette er et av spørsmålene kunstner Anne-Liis Kogan stiller i det pågående prosjektet Sammen kan vi flytte fjell. 

I halvannet år har hun utforsket Rudshøgda og Mortensrud. Høsten 2023 inviteres publikum med på et helt særegent møte med området, både over og under bakken.

Kategori
Nyhet
Publisert
Sist oppdatert: 
Anne-Liis Kogan. Foto: Yamile Calderón
"Mortensrud-steinen", Foto: Anne-Liis Kogan

Tekst: Mari F. Sundet

Anne-Liis Kogan er en av to kunstnere som i 2021 ble invitert til å lage kunst med utgangspunkt i Rudshøgda på Mortensrud, gjennom utlysingen Et blivende sted. Utlysningen var en invitasjon til å skape i kunst som involverte lokalbefolkningen og som utforsket områdets kvaliteter, i lys av pågående stedsutvikling. Oslo Sør-satsingen og Oslo kommunes store byggeprosjekt på Mortensrud utgjør bakteppe og i tett dialog med representanter fra Bydel Søndre Nordstrand har Kogan i over et år utforsket seg området.

Kogan har lang erfaring med steds- og situasjonsspesifikke prosjekter der hun skaper kunst i tett samarbeid med lokale miljøer og personer. I dette prosjektet startet reisen på Rudshøgda, på bydelens nærmiljøkontor. Der kom Kogan i kontakt med Lofsrud skole, Jobbsenteret, Mangfoldshuset, Manifest Mortensrud og Sirkusskolen, for å nevne noen. 

En stein med rosa bakgrunn. Skjermbilde fra film.
Filmstill: Simon Jacobsen

En stein
skal samle dem

På en befaring tidlig i prosjektperioden ble Kogan introdusert for "Mortensrudsteinen" - en stor kampestein som ble fraktet til Mortensrud under siste istid. I 10 000 år eller mer har steinen ligget stille på Mortensrud. For å gi plass til kommunens byggeprosjekt ble steinen sprengt. 

For Kogan har steinen blitt et symbol for Mortensrud-området, et symbol som knytter historien og vår egen tid sammen. Kunstnerens ønsker å gi steinen identitet og mening som innbyggerne kan knytte seg til. Ved å skape felles tilknytning er målet at innbyggerne også kan knytte seg til hverandre og danne en felles visjon for Mortensruds fremtid. 

Kogan vil formidle steinens funksjon på flere måter. Før den ble sprengt 3D-skannet Kogan steinen. Billedmaterialet vises nå som en videoinstallasjon i Mortensrudsenteret underetasje. Kogan har også brukt steinen som utgangspunkt for et tekstverksted for Velkomstklassen på Lofsrud skole. Den danner også utgangspunkt for en forestilling Kogan lager for og i samarbeid med Sirkusskolen på Mortensrud.

To personer til venstre i bildet står med filkamera som peker mot tre barn på høyre side. De står inne i et glassbygg. Foto.
Foto: Yamile Calderón

Et kunstverk over og under bakken

Møtet med lokale miljøer, kulturer og natur danner utgangspunktet for Sammen kan vi flytte fjell. Kunstverket omfatter en videoinstallasjon, et tekstverksted, en underjordisk vandring fra Mortensrud til Skilpadde-parken gjennom Klemetsrudhallen, og en sirkusforestilling utviklet i samarbeid med Mortensrud Sirkusskole. Videoinstallasjonen kan oppleves på Mortensrudsenteret allerede. Tekstverkstedet og forestillingen er under produksjon. Dato for arrangementet der publikum vil få oppleve kunstverket i sin helhet publiseres før sommeren. 

Klementsrudhallen. Foto: Anne-Liis Kogan
Anne-Liis Kogan, Foto: Yamile Calderón

Om kunstneren

Anne-Liis Kogan (f. 1984 i Estland) bor og arbeider i Oslo. Hun har en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Bergen og en mastergrad fra Konstfack i Stockholm.

Kogan jobber med performance, lyd og relasjonell kunst. Hun jobber med å skape situasjoner i offentligheten og gjennomføre performancer med ulike deltagere. Hun har blant annet jobbet med å løfte frem bortgjemt eller utilgjengelig offentlig kunst eller historisk arv for å sette dette i en ny kontekst. Eksempelvis i filmprosjektet Kantina, Historien, Naturen, Geografien (2019) der hun undersøkte tre fresker fra 1927 på Hersleb skole i Oslo. Med sin praksis søker hun å skape kollektive opplevelser og situasjoner til refleksjon. Hun jobber ofte prosessbasert med deltagerne, og resultatet påvirkes dermed av hvem som deltar og hva de bidrar med. Gjennom samtaler og workshopbaserte møter utvikles prosjektet.

Kogan har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, som Høstutstillingen og Østlandsutstillingen, og stilt ut internasjonalt og nasjonalt blant annet på Galleri BOA (Oslo), Hamar Performancefestival og Tenthaus (Oslo). I forbindelse med Estlands 100-årsjubileum fremførte hun en performance på Valga togstasjon (Estland).

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med kunstfaglig prosjektleder / kurator: Mari F. Sundet