Tåsenhjemmet

Det nye sykehjemmet på Tåsen får nytt bygg og grøntarealer. Kunstprosjektet til hjemmet skal gi en mangfoldig og rik kunstopplevelse, og inkluderer to nye kunstverk samt utplasserte verk fra kunstsamlingen.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2022-2024
Sist oppdatert: 
Illustrasjon av innsiden av et pleiehjem med mennesker som sitter rundt ved bord.
Illustrasjon: Arkitema

Bakgrunn

Det nye sykehjemmet er et FutureBuilt-prosjekt og bygningen vil være i heltre, det gjelder både bære- og kledningselementer og innvendige flater.

Ved hovedinngangen blir det opparbeidet et grøntområde, som inneholder leke- og treningsstativer. Det anlegges også en gangsti som vil fungere som en snarvei for nærområdet. 

Det er et ønske at området skal være attraktivt også for dem som ikke er tilknyttet Tåsenhjemmet. Derfor er det planlagt kafé og små butikker i et åpent og langstrakt område innenfor inngangspartiet.

Illustrasjon av et stort trebygg med grønt område rundt.
Illustrasjon: Arkitema

Om kunstprosjektet

Kunstprosjektet til Tåsenhjemmet inkluderer to nye kunstverk laget spesielt til det nye sykehjemmet samt utplasserte verk fra kunstsamlingen, både ute og inne.

Den overordnede ideen for kunsten er å gi beboere og besøkende en så mangfoldig og rik kunstopplevelse som mulig, og det er lagt vekt på kunst som har interessante visuelle og innholdsmessige kvaliteter. 

Noen verk vil være med på å definere rom og områder, og kan på den måten bli fine peilepunkter som bidrar til å skape identitet og gjenkjennelse. Andre verk kan virke mer overraskende og utfordre sansene.

Direkte oppdrag

Kunstutvalget har gitt oppdrag til Ida Ekblad og Eirik Senje om å lage hvert sitt verk til Tåsenhjemmet.

Ida Ekblad (f. 1980) har laget en skulpturbenk til parken. Benken er malt og støpt i bronse. Den kan oppleves som en skulptur, samtidig som den har bruksverdi.

Benken vil gjennom sitt spesielle formuttrykk, fargerikdom og størrelse bli et oppsiktsvekkende moment i parken. Det finnes ingen tilsvarende skulptur som er offentlig tilgjengelig i Oslo, så dette blir unikt for Tåsenhjemmet.

Kunstner Ida Ekblad. Foto: Jacqueline Landvik. © Ida Ekblad / BONO, courtesy the artist and Peder Lund.
Ida Ekblad, NATTSYN FOR DAGSYN, 2023. © Ida Ekblad / BONO.

Eirik Senje (f. 1982) har utarbeidet et relieff til i seremonirommet som forener maleri og skulpturell støpeteknikk.

Verkene til Senje inneholder språklige referanser, symboler og enkle gester, der gjenkjennelige bilder av eksempelvis hender, føtter, egg og soler opptrer i stadig nye konstellasjoner. Til grunn ligger en refleksjon over det å være menneske som veksler fra det humoristiske til det dypt alvorlige.

Kunstner Eirik Senje. Foto: Tone Senje
Eirik Senjes relieff i støpeprosess. Foto: Eline Mugaas
Foto: Eirik Senje
Foto: Eirik Senje

Kunst fra samlingen

Utendørs

To skulpturer fra Oslo kommunes kunstsamling plasseres i uteområdet ved Tåsenhjemmet; Jørleif Uthaugs Blå fugl (u.d.) og Istvan Liztes Figur med liten håndbevegelse (1986).

Jørleif Uthaug (1911–1990) er kjent for sin vilje til å eksperimentere med nye materialer og teknikker, og et særpreg ved kunstnerens skulpturer er fornemmelsen av kraftfulle former i bevegelse. 

Blå fugl er en nonfigurativ skulptur som plasseres ved inngangen til Tåsenhjemmet. Her vil den være med på å definere inngangspartiet på en monumental og flott måte, og bidra til gjenkjennelse og identitet. 

Istvan Lisztes (f. 1942, Ungarn) kunst omhandler empati, mellommenneskelige relasjoner, dialog og frihet. Lisztes arbeider i et forenklet, figurativt formspråk, og han er kjent for sine karakteristiske glattpolerte bronsefigurer.

Skulpturen Figur med en liten håndbevegelse plasseres i seremonihagen på Tåsenhjemmet.

Jørleif Uthaug: Blå fugl - hommage à Tor Hoff (u.d.). © Jørleif Uthaug / BONO. Foto: Trond A. Isaksen
Istvan Lisztes: Figur med en liten håndbevegelse, 1986. © Istvan Lisztes / BONO. Foto: © Trond A. Isaksen
Istvan Lisztes: Figur med en liten håndbevegelse, 1986. © Istvan Lisztes / BONO. Foto: © Trond A. Isaksen

Kunstløypen innendørs

I Tåsenhjemmets første etasje konsentreres kunst fra samlingen i rom som brukes ofte og av mange. I samarbeid med arkitekt Gunnar Kind er det lagt opp til at verkene kan oppleves som del av en kunstløype. Med dette ønsker Oslo kommunes kunstsamling å gjøre kunsten mer tilgjengelig og også oppmuntre beboere, besøkende og ansatte til å oppleve kunsten sammen.

Kunstløypen består av flere kunstverk som tidligere har vært utplassert på Tåsenhjemmet, og derfor allerede har en tilknytning til stedet, i tillegg har vi supplert med nye verk. Flere av verkene i løypen er store, fargerike og enkle å oppdage, med motiver av landskapsrom.

Illustrasjon av et interiør på et pleiehjem. Rommet har trevegger og panel samt store vinduer som slipper inn mye lys.
Illustrasjon: Arkitema

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type Permanent
Kunstfaglig prosjektleder Per Gunnar Eeg-Tverbakk
Kunstkonsulent Thorbjørn Sørensen
Byggherre Oslobygg KF
Arkitekt Gunnar Kind
Kunstutvalg Gunnar Kind, arkitekt
Christian Szemes og Ingrid Karlsen, prosjektledere, Oslobygg KF
Inger-Lise Kjos, brukerrepresentant, Sykehjemsetaten
Byområde Bydel Nordre Aker
Forventet ferdigstillelse 2024