Furuset hageby

Furuset hageby i Oslo ferdigstilles i 2024. Beboerne skal her kunne bevege seg fritt rundt på et større område, i oversiktlige og tilgjengelig omgivelser utendørs og innendørs. 

Både arkitektur og bruk av moderne velferdsteknologi skal bidra til å ivareta god livskvalitet. Beboerne skal få et så tilnærmet normalt hverdagsliv som mulig med butikk, restaurant, landsbyhus, legekontor, frisør- og fotpleietilbud, samt klubb/hobbyrom. 

Tre kunstnere utformer kunst til den nye hagebyen.

Kategori
Pågående prosjekt
Prosjektperiode
2021-2024
Sist oppdatert: 
Rendering utsnitt av Furuseth hageby
Illustrasjoner: 3RW arkitekter og NORD architects

Om prosjektet

Furuset hageby er bygget i tråd med den nederlandske modellen De Hogeweyk i Weesp, Nederland. De Hogeweyk, som åpnet i 2009, er kjent som den første demenslandsbyen i verden som både skulle tilby pasientene et så tilnærmet «normalt» liv som mulig og samtidig deinstitusjonalisere tradisjonell behandling for langtidssyke. Sammen med Carpe Diem i Bærum kommune og Dronning Ingrids hage på Tøyen er Furuset hageby et av de første av sitt slag i landet.

Furuset hageby ligger i bydel Alna, et dalføre som begynner i Gamlebyen i Oslo som strekker seg i østlig retning. Hagebyen ligger i et skrånende terreng omgitt av et parkområde. Parken er en viktig del av prosjektet; det er her landsbyen møter det lokale området på Furuset.

Det er blitt lagt vekt på at beboerne enkelt skal kunne kjenne seg igjen og finne frem i landsbyen. Dette er gjort bl.a. gjennom ulike byggs farge og form. Det er også lagt vekt på variert beplantning utendørs, og det anlegges tre sansehager i hagebyen. Sansehagene skal ha hvert sitt særpreg og tema; skogen, fjellet og frukthagen, slik at beboerne skal kunne differensiere mellom disse.

Furuset hageby er et FutureBuilt-prosjekt med svært høye miljøambisjoner. Dette gjelder både reduksjon av klimagassutslipp, energieffektive tiltak i bygningskroppen, bruk av fornybar energi, og riktig materialbruk.

Illustrasjoner: 3RW arkitekter og NORD architects

Kunstplan

Gitt kunstprosjektets kontekstuelle ramme; et sykehjem spesialtilpasset for personer med demens, er det av avgjørende betydning at kunsten forholder seg til beboernes behov og utfordringer, men også muligheter.

Demens er en fellesbetegnelse på flere hjernesykdommer som fører til kognitiv svikt. Vanlige symptomer er bl.a. svekket hukommelse, orienteringsevne og språk. Sansene og følelseslivet bevares imidlertid langt inn i sykdomsforløpet og Furuset hageby ønsker derfor å tilrettelegge for at inne- og uterom snakker til hele sanseapparatet. Kunsten skal spille en betydelig rolle ved å bidra til å spille på beboernes ressurser og redusere uro og angst. Prosjektets fokus på natur og miljø har vært viktig i utviklingen av kunstprosjektet og et sentralt omdreiningspunkt for den kuratoriske prosessen.

Om kunstnerne

De tre kunstnerne som arbeider med å utforme kunst til Furuset hageby er Gerd Tinglum, Eirin Støen og Siv Bugge Vatne.

Gerd Tinglum (f. 1951) arbeider med to verk til hagelandsbyen hvor det botaniske står i fokus. Til Lillestua (seremonirommet) har kunstneren laget to broderier med markblomster: Norges fylkesblomster I og II. Fargene fra disse tas opp i en serie abstrakte malerier som henger i Storstua i landsbyhuset: Åkervindel Convolvulus arvensis, Marikåpe Alchemilla vulgaris, Hegg Prunus padus og Brennesle Urtica dioica. 

Tinglum har en særegen evne til å forene det abstrakte og det figurative, det intellektuelle og sanselige. Hennes kunstnerskap kjennetegnes av hennes særegne bruk av farge samt hennes sentrale posisjon innenfor norsk konseptkunst.

Eirin Støen (f. 1974) arbeider med kunstverket Vår vår (Our spring) (2023), som er en serie skulpturelle uroer til den grønne rundløypen på taket av Furuset Hagelandsby. 

Uroene består av sylindere i betong funnet på byggeplassen i kombinasjon med støpt glass, som henger i stålwire. Verket peker utover seg selv og knytter seg til stedet. Elementene vil ta til seg bevegelse og lys som filtreres ulikt ved skiftninger i vær og sollys. Støen har solid erfaring og kompetanse med kunstprosjekter i uterom og hennes kunstnerskap har fokus på relasjonelle verk og prosjekter, forankret i et engasjement for blant annet miljø, historie, natur og hage.

Siv Bugge Vatne (f. 1975) har utformet skulpturgrupper til sansehagene. Arbeidene har utspring fra kunstprosjektet Humming

Humming (2023) innebærer en forskningsprosess preget av nysgjerrighet og interaksjon med materialer hvor kunstneren undersøker nye måter å tenke og være på, basert på en interesse for natur, vitenskap og mystikk. Arbeidet har resultert i en samling skulpturer i ulike typer stein, bronse og tre.

Verk fra samlingen

I tillegg til de tre nye kunstverkene er det kuratert et utvalg verk fra Oslo kommunes kunstsamling som omhandler tematikken natur.

Utplasseringen inneholder blant annet verk av Aud Bækkelund, Morten Andenes og Tulla Elieson.

Detaljer

Prosjektdetaljer
Type prosjekt Permanent
Kunstnere Gerd Tinglum, Eirin Støen og Siv Bugge Vatne
Kunstkonsulent Stine Arnet Høyem
Kunstfaglig prosjektleder Marianne Hall, Oslo kommunes kunstsamling
Medlemmer i kunstutvalget Oslobygg ved Boris Savic og Geir Arne Hansen, 3RW arkitekter ved Susanne Puchberger, BOGL ved Andrea Denneche og Sykehjemsetaten ved Helge Morten Lien
Arkitekt 3RW arkitekter AS
Landskapsarkitekt BOGL
Byggherre Oslobygg
Adresse Granstangen 51, Furuset
Forventet ferdigstillelse Høst 2023